Kategoria: Teka Stańczyka (2008)

Teka Stańczyka (6 listopada 2008)

Sarajewo 1914 – nowa wystawa Ministerstwa Kultury Opublikowane w Informacje z kraju, Kultura 6 listopad, 2008 przez: Benedykt Szujski     Dnia wczorajszego miało miejsce otwarcie nowej wystawy autorstwa Ministra Kultury Pan Andrzeja Trzaska-Chojnackiego na temat tragicznego zamachu na Arcyksięcia Ferdynanda, dokonanego w Sarajewie 1914 r. Oczywiście Redakcja Teka Stańczyka nie mogła opuścić takiego wydarzenia i nie wysłać tam swoich dziennikarzy. Najnowsza wystawa autorstwa Pana Trzaska-Chojnackiego, jest kontynuacją cyklu wystaw o tematyce historycznej, zapoczątkowanego wystawą na temat Odsieczy Wiedeńskiej, która została otwarta w jej trzysta dwudziestą piątą rocznice. Obecna miała zostać udostępniona zwiedzającym już 28 lipca – w dniu wypowiedzenia przez Austro-Węgry wojny Królestwu Serbii, która było następstwem zamachu, lecz z powodu licznych problemów technicznych stało się to dopiero teraz. Jak już zostało powiedziane, tematem wystawy jest straszny w skutkach zamach na ówczesnego następce tronu Arcyksięcia Ferdynanda, w czasie którego zginął on sam i jego morganatyczna małżonka Zofia Chotek. Zwiedzający mogą zapoznać się z wieloma interesującymi faktami związanymi z tym mrocznym aktem w historii Monarchii, tak z znanymi jak i nieznanymi. Wystawa przybliża zarówno proces przygotowań, przebieg samego zamachu oraz jego następstwa jak i dalsze losy samych zamachowców. Na wystawie zgromadzono pokaźną liczbę niezwykle ciekawych eksponatów, fotografii i archiwalnych dokumentów obrazujących

Czytaj dalej

Teka Stańczyka (25 października 2008)

Ugoda nowelizowana! Opublikowane w Informacje z kraju, Monarchia, Państwo, Prawo 25 październik, 2008 przez: Benedykt Szujski     Dnia wczorajszego zakończył się długi i żmudny proces nowelizacji Ugody – najważniejszego aktu prawnego Monarchii Austro-Węgierskiej. Zgodnie z treścią Ustawy centralnej o zmianie Ugody z dnia 8 października 2008 roku projekt nowelizacji został wpierw przyjęty przez Zgromadzenie Parlamentarne kwalifikowaną większością głosów, a następnie został zaakceptowany przez Radę Monarchii.  Kolejnym koniecznym wymogiem przyjęcia zmian w Ugodzie było zaakceptowanie jej nowej treści przez naród, w referendum ogólnokrajowym, ogłoszonym przez Monarchę maksymalnie trzy dni po przyjęciu treści nowelizacji przez Radę Monarchii. Zgodnie z treścią postanowienie Cesarza i Króla Franciszka Józefa II z dnia 10.10.2008 referendum trwało przez trzy dni: od 17 do 20 października 2008 roku. W dniu 21 października JCKM FJII wydał postanowienie ogłaszające wynik powyższego referendum zgodnie z którym za przyjęciem nowelizacji Ugody opowiedziało się 83% głosujących a przeciw zaledwie 17% biorących udział w referendum. Frekwencja wyniosła 64%. Proces nowelizacji zakończyło opublikowanie przez Cesarza i Króla FJII treści znowelizowanej Ugody w Dzienniku Ustaw Monarchii Austro-Węgierskiej w dniu 24 października 2008 roku. Nowa Ugoda wejdzie w życie po upływie 7 dni od daty jej publikacji. Tak więc cała czasochłonna i skomplikowana droga zakończyła się pełnym

Czytaj dalej

Teka Stańczyka (17 października 2008)

Expose Miklosa Vaya Opublikowane w Informacje z kraju, Monarchia, Polityka 17 październik, 2008 przez: Benedykt Szujski     W dniu dzisiejszym Premier Miklos Vay wygłosił w Zgromadzeniu Parlamentarnym swoje expose prosząc jednocześnie Posłów oraz Delegatów o poparcie jego rządu i udzielenie mu votum zaufania. Oto pełen tekst wygłoszonego przez Premiera Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości expose: Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Każdemu Premierowi przychodzi stawać w tym miejscu, w którym stoję teraz ja. W miejscu, z którego wszyscy starają się przedstawić jak najdłuższe przemówienie. Cóż, ja będę inny. Nie chcę się z tego miejsca rozwodzić, więc przedstawię wszystko w takiej pigułce, tak, aby każdy obywatel to przeczytał i nie zasypiał z nudów w połowie dzieła. Tak, aby to był to prawdziwy plan pracy rządu na najbliższy okres, a nie arcydzieło Pijarowskie. Szanowni Państwo! Rząd pragnie wprowadzić życie bardzo dobrze zorganizowaną politykę informacyjną na szeroką skalę tak, aby każdy obywatel był usatysfakcjonowany ze sposobu informowania go o poczynaniach Rządu. Monitor Rządowy będzie głównym źródłem informacji na temat władzy wykonawczej. To on dostarczy Państwu niezbędnych wiadomości, to z niego powinniście korzystać, jeżeli pragniecie rozwiać swoje wątpliwości dotyczące prac Gabinetu. Zależy Nam bardzo, abyście Państwo mogli pozyskać wszelkie potrzebne informacje, bo my jesteśmy po

Czytaj dalej

Teka Stańczyka (12 października 2008)

Ogłoszenie referendum w sprawie nowelizacji ugody Opublikowane w Informacje z kraju, Monarchia, Państwo, Prawo 12 październik, 2008 przez: Benedykt Szujski       Dnia 10.10.2008 miłościwie nam panujący Cesarz i Król Franciszek Józef II postanowił na podstawie Ustawy Centralnej nr 14 ogłosić referendum wśród obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej. Oto pełna treść Postanowienia: My, z Bożej Łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii etc, etc… arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregencji, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda Banatu, etc. na podstawie Ustawy Centralnej nr 14 niniejszym postanawiamy, co następuje: 1. Ogłosić referendum wśród obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej. 2. Referendum potrwa od 20.00 17 października 2008 r. do 20.00 20 października 2008 r. 3. W referendum zostanie zadane pytanie “Czy jesteś za przyjęciem Nowelizacji Ugody z dnia 8 października 2008 r.?”, przy czym możliwe będą odpowiedzi: a) “Tak”, b) “Nie”. 4. Postanowienie zyskuje

Czytaj dalej

Teka Stańczyka (11 października 2008)

Arcyksiążęca proklamacja o nowinie radosnej Opublikowane w Dom Panujący, Informacje z kraju, Monarchia 11 październik, 2008 przez: Benedykt Szujski     W dniu 9 października 2008 roku w pałacu książęcym Graz, Arcyksiążę Karl Gregor Habsburg-Lothringen postanowił adoptować za zgodą głowy domu Habsburgów, miłościwie nam panującego Cesarza i Króla Franciszka Józefa II Jego Ekscelencję Piotra Woleckiego i uczynić go tym samym swym synem. Z tej okazji Pan Piotr Wolecki przyjął imię Rudolf Karol Franciszek oraz tytuł Księcia Karyntii. W związku z tym wydarzeniem panująca w Monarchii Austro-Węgierskiej austriacka linia dynastii Habsburgów składa się na dzień dzisiejszy z głowy rodu JCKM Franciszka Józefa II, Arcyksięcia Karla Gregora oraz jego syna Księcia Rudolfa Karola Franciszka. Po tragicznej śmierci Cesarzowej Elżbiety jest to z pewnością radosna nowina dla domu rakuskiego choć osoba Księcia Rudolfa Karola Franciszka nie cieszy się sympatią w niektórych kręgach społeczeństwa Monarchii. Opozycja tworzy “gabinet cieni” Opublikowane w Informacje z kraju, Polityka 11 październik, 2008 przez: Benedykt Szujski     W dniu 8 października opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna obecnego rządu ogłosiła powstanie “gabinetu cieni”, którego zadaniem ma być tworzenie własnych projektów ustaw i natychmiastowe przejęcie władzy w razie upadku Rządu Miklosa Vaya. Pomysłodawcy gabinetu argumentują, że obecny koalicyjny Rząd powstał wbrew intencji wyborców

Czytaj dalej

Teka Stańczyka (9 października 2008)

Indivisibiliter ac Inseparabiliter Opublikowane w Ideologia, Różne, Społeczeństwo 9 październik, 2008 przez: Benedykt Szujski     W ostatnim czasie widmo komunizmu coraz wyraźniej krąży po świecie. Widmo, które niesie dla społeczeństwa Monarchii niebezpieczeństwo przed którym musimy się wystrzegać. Celem tego artykułu jest uzmysłowienie ludom znajdującym się pod opiekuńczym berłem Habsburgów niektórych z nich. Komunizm (łac. communis – wspólny, powszechny) jest to radykalny, lewicowy system ideologiczny, będący odmianą socjalizmu, negujący własność prywatną, zwłaszcza środków produkcji, oparty na idei walki klas, mającej doprowadzić do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej poprzez stworzenie społeczeństwa pozbawionego wewnętrznych podziałów ekonomicznych (bezklasowego) i etnicznych (bezpaństwowego), w którym wszystkie środki produkcji znajdą się w posiadaniu wspólnot. A cóż takiego niesie ze sobą komunizm? Otóż paradoksalnie mimo ciągłego odwoływania się do ogółu, mas czy kolektywu i całej reszty pięknych słów Komunizm przynosi podziały. Z samej zasady walki klas wynika istnienie wewnętrznego wroga, co więcej wroga którego należy bezwzględnie zniszczyć siłą. Komunizm dokonuje sztucznego podziału na “dobrych” i “złych” wmawiając masom, że wszystkie ich nieszczęścia spowodowane są działaniami “wrogów ludu”, “wyzyskiwaczy” czy “monarchofaszystów”. Co więcej często jedynym kryterium uznania za wroga nie jest postępowanie czy nastawienie, lecz stan majątkowy sam w sobie. Nie ważne jaki jesteś i co robisz, ważne czy posiadasz by

Czytaj dalej

Teka Stańczyka (6 października 2008)

Nowy Cesarski i Królewski Rząd utworzony Opublikowane w Informacje z kraju, Monarchia, Polityka 6 październik, 2008 przez: Benedykt Szujski   Zgodnie z przewidywaniami kilka dni temu głosami koalicji AWPD-Posłowie Niezrzeszeni oraz przedstawiciela Rządu Victorio Mortuusa przeforsowano kandydaturę Miklosa Vey na premiera Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości pokonując tym samym kandydaturę Riccardo von Rotberga wysuniętą z ramienia Liberalnej Partii Austro-Węgier. Skutkiem takiego wyniku głosowania było postanowienie Monarchy z dnia 29 września, w którym Cesarz i Król Franciszek Józef II mianował Pana Miklosa Vaya na urząd Premiera Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Następnie z dniem 2 października 2008 na mocy rozporządzenia o powołaniu Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości wydanego na podstawie Dekretu Cesarskiego i Królewskiego Nr 53 O Rządzie Art. 5 ust. 1 JCKM FJII powołał na stanowiska ministerialne następujące osoby: 1. Jego Cesarską i Królewską Mość Franciszka Józefa II na stanowisko p.o Ministra Spraw Zagranicznych, 2. Pana Łukasza Ziółkowskiego na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych, 3. Pana Miklosa Vay na stanowisko p.o Ministra Skarbu, 4. Pana Edmunda von Rabla na stanowisko Ministra Wojny, 5. Pana Andrzeja Trzaskę – Chojnackiego na stanowisko Ministra Kultury. Proces formowania rządu zakończył sie ostatecznie w dniu 4 października, kiedy ostatni z powołanych ministrów złożył wymaganą

Czytaj dalej

Teka Stańczyka (4 października 2008)

Oświadczenie Rzecznika Prasowego Sztabu Generalnego na temat prac Zgromadzenia Parlamentarnego nad Ustawami wojskowymi Opublikowane w Cesarsko-Królewskie Siły Zbrojne, Monarchia, Prawo 4 październik, 2008 przez: Benedykt Szujski     Oświadczenie Rzecznika Prasowego Sztabu Generalnego Cesarsko-Królewskich Sił Zbrojnych: W Zgromadzeniu parlamentarnym trwają właśnie prace nad bardzo ważnymi ustawami wojskowymi a konkretnie nad ustawą o służbie wojskowej w Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych oraz nad ustawą o szkolnictwie wojskowym. Historia wspomnianych ustaw jest dość długa. Projekty ustaw wojskowych po raz pierwszy zostały wniesione do Zgromadzenie Parlamentarnego jeszcze za poprzedniej kadencji, a konkretnie dnia 3 września 2008 r. przez Pana Feldmarschalla Edmunda von Rabl jako projekty rządowe. Niestety koniec trwania II kadencji Zgromadzenia uniemożliwił doprowadzenia nad nimi prac do samego końca. Projekty autorstwa Panów Andrzeja Trzaska-Chojnackiego, Riccardo von Rotberga, Piotr Woleckiego i Edmunda von Rabl został ponownie zgłoszony pod obrady zgromadzenie w dniu 29 września 2008 r. gdzie właśnie trwają nad nimi intensywne debaty. Godnym pochwalenie jest fakt wzmożonej współpracy między rządem i zgromadzeniem parlamentarnym a Sztabem Generalnym. Szef Sztabu Generalnego, Generaloberst Andrzej Trzaska-Chojnacki już parokrotnie odpowiadał na pytanie członków Zgromadzenia na temat ustaw wojskowych. Co więcej, prawdopodobnie w najbliższym czasie Zgromadzenie Parlamentarne udzieli Panu Generaloberst Trzaska-Chojnackiemu prawa do uczestnictwa w debacie parlamentarnej toczącej się

Czytaj dalej

Teka Stańczyka (20 września 2008)

Czarny dzień dla Monarchii! Opublikowane w Dom Panujący, Informacje z kraju, Monarchia, Państwo 20 wrzesień, 2008 przez: Benedykt Szujski     Jak poinformowały władze Monarchii Austro-Węgierskiej, dziś, w godzinach porannych zginęła w tragicznych okolicznościach nasza umiłowana Cesarzowa Elżbieta. Najjaśniejsza Cesarzowa Elżbieta została zaatakowana w czasie zwiedzania Insbrucku przez zamachowca nieznanego pochodzenia. Według wstępnych doniesień, napastnik niespodziewanie wybiegł spośród wiwatującego tłumu i oddał do naszej umiłowanej Cesarzowej trzy, celne strzały w głowę. Zgon nastąpił na miejscu. Próbującego uciekać mordercę pojmali Cesarsko-Królewscy żołnierze. Niestety podczas próby pojmania życie stracił również jeden z nich, którego nazwisko nie zostało jak na razie poddane do oficjalnej wiadomości. Pojmany nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów na podstawie których można by stwierdzić jego pochodzenie, jednak naoczni świadkowie twierdzą, że wykrzykiwał on popularne w państwach socjalistycznych pozdrowienia, co może pomóc ustalić jego tożsamość. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osobnik który dokonał tej straszliwej zbrodni przedostał się na terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej przekraczając granicę z sojuszniczą Surmenią. Motywy zbrodni jak do tej pory nie są znane. Według jednej z branych pod uwagę możliwości, celem zamachu był sabotaż stosunków dyplomatycznych Monarchii z Królestwem Surmeni. Jeśli taki był cel tego obrzydliwego aktu terroryzmu i przemocy, to opierając się na słowach naszego pogrążonego w

Czytaj dalej

Teka Stańczyka (17 września 2008)

Równość – szlachetna idea czy wypaczenie? Opublikowane w Różne, Społeczeństwo 17 wrzesień, 2008 przez: Benedykt Szujski     Tak często w codziennych rozmowach a przede wszystkim w polityce używa się chwytliwych haseł takich jak równość, wolność czy solidarność nie zastanawiając się nawet nad ich sensem. Można powiedzieć, że ich głoszenie i propagowanie jest w dobrym tonie a poglądy przeciwne są uważane za niepoprawne politycznie. W niniejszym artykule postaram się dokładnie zanalizować pojęcie równości i odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie. Równość o której mowa jest kategorią w polityce i socjologii porównującą wzajemny status ludzi, która jednak może być rozumiana na wiele sposobów. Wyróżnia się między innymi tzw. równość poziomom – jednakowe szanse dla jednakowych ludzi, równość pionową – różne traktowanie ludzi tak, aby zniwelować różnice ich szans spowodowane różnicami w wykształceniu, miejscu pochodzenia itp. czy równouprawnienie polityczne – równość wszystkich wobec prawa. Obecnie równość jest powszechnie stawiana na piedestał najważniejszych wartości demokracje choć bardzo żywotnym jest ciągły spór o stosunek równości do wolności. Pełna równość nie jest możliwa bez nałożenia pewnych ograniczeń na jednostkę co oczywiście ogranicza jej wolność. Dlatego też zależnie od poglądów równość jest postulowana w różnym zakresie. Liberalizm uznaje prymat wolności kosztem nierówności społecznej a socjalizm zwłaszcza w

Czytaj dalej