C. K. Dekret nr 003

Franz Josef II, dnia maj 21 2005

Z przyjemnością pragnę poinformować, że dekretem tym chciałbym unieważnić C. K. Dekret wprowadzający stan wojenny oraz mianować arystokratkę katję panią kanclerz Austrii. Proponowałem jej to stanowisko już wcześniej ale dopiero teraz się zgodziła. Myślę, że jest osobą godną piastować ten urząd. Będę jej pomagał z całych sił.

Dekret Cesarsko-Królewski nr 001 wprowadzający stan wyjątkowy

24.04.2005, Franz Josef II

Obywatelki i obywatele!
W związku z zaistniałą sytuacją, jaką stwarza powstanie naszego państwa jako Cesarz i Król Austro-Węgier wprowadzam stan wojenny na terenie obydwu części monarchii. Dekret ten straci moc, gdy pojawią się osoby godne stanowisk deputowanych do Reichstagu oraz stanowisk kanclerzy Austrii i Węgier.