Kategoria: Newsy z 2005 r.

Przeprosiny

Franz Josef II, dnia lipiec 30 2005 Obywatelki i obywatele! Niedawno uznałem byłą obywatelkę katję za zdrajczynię i pozbawiłem ją praw do tytułu Książęcego. Był to jak dotąd największy mój błąd. Nie przestudiowałem wszystkich szczegółów. Dziś jednak wiem, że pomimo zarzeknięcia się obywatelstwa, katja nadal okazuje przykłady wierności Monarchii. Dlatego też przepraszam zarówno Jej Książęcą Mość, jak i wszystkie narody Austro-Węgier. Jeśli Jej Książęca Mość zechce wrócić do państwa – nadal będzie posiadała tytuł Księżnej oraz Order Złotej Korony. Osobiście proszę o wybaczenie złej oceny sytuacji i obiecuję, że takie coś nie może i nie będzie miało miejsca w naszym państwie. Pragnę również zaprosić ponownie Jej Książęcą Mość do naszego państwa, gdzie z pewnością będzie mile widziana. Franciszek Józef II

Czytaj dalej

Zmiana na stanowisku kanclerza

Franz Josef II, dnia lipiec 26 2005 Informuję, że od dzisiaj rolę kanclerza pełnić będzie Jego Książęca Mość Sebastian Metternich II. Mam nadzieję, że będzie sprawował swój urząd tak dobrze, jak dokonała tego Jej Książęca Mość katijaa, którą niestety muszę ze smutkiem pożegnać :(. Jej Książęca Mość zachowuje tytuł książęcy i wszystko, co się z tym tytułem wiąże.

Czytaj dalej

Nowy minister wojny

Franz Josef II, dnia lipiec 24 2005 Znów dobre wieści ;). Do grona naszych ministrów dołączył Kamil Kozakowski jako nowy minister wojny. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja – na barkach ministra spoczywa bezpieczeństwo naszego państwa, jednak myślę, że pan minister sobie poradzi – i tego mu życzę.

Czytaj dalej

II Kongres Wiedeński

Franz Josef II, dnia lipiec 14 2005 Stwierdziłem, że podczas nieobecności prawie całego rządu może być w Schonbrunnie troszkę nudno ;), więc zapraszam wszystkie mikronacje na II Kongres Wiedeński. Będzie się on odbywał aż do końca lipca na czacie Austro-Węgier http://www.polchat.pl/chat/?room=ck+monarchia – serdecznie zapraszam!

Czytaj dalej

Budowa statku kosmicznego zakończona!

Franz Josef II, dnia lipiec 12 2005 Z zadowoleniem informuję narody Austro-Węgier oraz wszystkie mikronacje, których to dotyczy, że budowa statku kosmicznego S.M.S. „Viribus Unitis” została zakończona. Łącznie z Austro-Węgier leci 37 osów, w tym pięciu VIPów – Ja, Pani Kanclerz katijaa, Pani Minister Spraw Wewnętrznych MoRtE, Pani Minister Kultury margaret, Pani Minister Oświaty arcyks. ONA i Pani Minister Finansów marta_von_baton. Lecą również przedstawiciele dwóch zaprzyjaźnioych państw: Federacji Delfina Zjednoczonego, Restimory Gryfinlandii oraz Królestwa Natanii. Zapraszamy również inne mikronacje, które mogą się dołączać również w trakcie lotu.

Czytaj dalej

Traktat między Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości a Austro-Węgrami

Franz Josef II, dnia lipiec 09 2005 Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art 1 Porozumienie zawiera się pomiędzy Cesarstwem i Królestwem Austro-Węgier zwanymi dalej Austro – Węgrami a Międzynarodowym Trybynałem Sprawiedliwości zwanym dalej MTS Art 2 Porozumienie to stanowi podstawę prawa międzynarodowego Art 3 Strony które podpisały niniejszy traktat zobowiązane są do jego przestrzegania Art 4 Od wyroku MTS nieobowiązuje odwołanie Rozdział 2 Wnioski Art 1 Wniosek o ukaranie/bądz apelacje od sądu miejscowego winien zawierać a)imię i nazwisko powoda b)adres e-mail powoda c)miejsce zamieszkania powoda d)imię i nazwisko pozwanego e)adres e-mail pozwanego f)miejsce zamieszkania pozwanego g)podstawa prawa miedzynarodowego h)roszczenia powoda i)dowody, stan obecny Art 2 Wniosek do MTS powinien być składany 2 dni po uprawomocnieniu wyroku sądu miejscowego lub 5 dni po wygasnieciu immunitetu strony pozwanej Art 3 Wniosek do MTS może składać każdy obywatel z państw zrzeszonych Rozdział 3 Immunitet Art 1 Immunitetem nazywamy przywilej niepodlegania jurysdykcji karnej, cywilnej i administracyjnej Art 2 Immunitet posiadają a)głowa państwa b)posłowie i senatorowie c)ministrowie i viceministrowie Art 3 Immunitet można utracić w przypadku a)przegłosowania więkrzością zwykłą w parlamencie b)decyzji conajmniej 2/3 obywateli c)decyzji sądu miejscowego Rozdział 4 Przestępstwa, wykroczenia Art 1 Przestępstwo jest to Zawiniony czyn społecznie niebezpieczny Art 2 Przestępstwo jest występkiem

Czytaj dalej

Traktat między Gryfinlandią a Austro-Węgrami

Franz Josef II, dnia czerwiec 15 2005 Traktat o stosunkach dyplomatycznych między Restimorą Gryfinladzką a Cesarstwem i Królestwem Austro-Węgierskim Art. 1 1. Strona traktatu są Restimorą Gryfinaldzką zwane dalej Gryfinlandią oraz Cesarstwem i Królestwem Austro-Węgier zwane dalej Austro-Węgrami Art. 2 1. Gryfinlandia i Austro-Węgry pragną uroczyście nawiązać stosunki dyplomatyczne. 2. Obie strony wyrzekają się wzajemnej przemocy i zobowiązują się rozwiązywać wszystkie spory na drodze dyplomatycznej. Art. 3 1. Przedstawicielem Gryfinlandii jest Książę Herman I Ostrowicz a Austro-Węgier wyznaczony przez Cesarza i Króla pełnomocnik. Art. 4 Obie strony zapowiadają wzajemne uznanie oraz współpracę gospodarczą. Obie strony zapowiadają nie prowadzić antagonicznej polityki Art.5 1. Traktat wchodzi w życiu w dniu ratyfikacji przez obie strony. 2. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w drodze notyfikacji przedstawionej drugiej stronie. Traktat traci moc po upływie trzech dni od notyfikacji. Niżej podpisano: Książę Gryfinlandii Herman I Ostrowicz Cesarz i król Austro-Węgier Franciszek Józef II

Czytaj dalej

Hymn

Franz Josef II, dnia czerwiec 11 2005 Wydaję ostateczne rozporządzenie co do hymnu Cesarstwa i Królestwa Austro-Węgier. Oficjalnie obowiązują wersje niemiecka i polska. Nie wszystkie historyczne zwrotki obowiązują. Nie chwaląc się chyba tylko my z polskich mikronacji mamy wersję śpiewaną hymnu :):). A oto słowa naszego hymnu: Boże wspieraj, Boże ochroń Nam Monarchę i nasz kraj! Tarczą wiary rządy osłoń Państwu Jego siłę daj! Brońmy przodków Jego koron Zwróćmy wroga wszelki cios Bo z Habsburgów tronem złączon Jest na wieki Austrii los! Obowiązkom swoim wierni Strzeżmy pilnie świętych praw W ich obronie niech się spełni powołanie do cnych spraw! Pomni, jak to skroń żołnierza Świetnie zdobi lauru krzew Nieśmy chętnie za Monarchę, Za Ojczyznę mienie, krew! Ludu pilnej pracy zbiory Niech osłania zbrojna moc Niechaj kwitną ducha twory Niech rozświetla światło noc! Austrii Boże daj wsławienie Na szczyt chwały racz ją wznieść Słońca swego skłoń promienie Ku jej chwale, na jej cześć!

Czytaj dalej

Rozporządzenie MSW oraz Monarchy

Franz Josef II, dnia czerwiec 11 2005 Wspólnie z Panią Minister Spraw Wewnętrznych doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu z góry opracowywać kodeks karny. Kodeks będzie opracowywany na zasadzie precedensu, tzn. jeśli w jednej sprawie sądowej zapadnie dany wyrok, to w następnych sprawach zapadnie taki sam wyrok. Prawo precedensowe może ulec zmianie, jeśli uzna to za stosowne Hofrat, bądź MSW.

Czytaj dalej