ODRODZENIE MONARCHII!

My, z Bożej łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii etc, etc…, arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregencji, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda Banatu, etc. Franciszek Józef Drugi, w trosce o dobrobyt Naszych Ludów i Krajów Koronnych, a także całej Monarchii Austro-Węgierskiej, wieńcząc dzieło odbudowy Wspólnego Państwa w duchu najlepszych tradycji Monarchii Naddunajskiej, uznając chwilę tę za przełomową, podejmując ciężar dwóch koron, niniejszym, w Dniu Świętego Stefana, węgierskiego święta narodowego, nadajemy Ludom naszym niniejszą Ugodę jako gwarancję rozwoju i sukcesu Monarchii Austro-Węgierskiej.

Tymi słowami Jego Cesarska i Królewska Mość Franciszek Józef II rozpoczął nową erę w dziejach Austro–Węgier — erę odrodzenia!
Po miesiącach chaosu, konfliktów i niepewności, Austro–Węgry wracają do dawnej świetności!

W związku z tym, apelujemy do wszystkich mieszkanek i mieszkańców Monarchii —

WRACAJCIE! MATKA AUSTRIA WAS POTRZEBUJE!

  • Kłopocki

[MZ] Wizyta JCKM Maksymiliana Teodora I w Królestwie Surmeńskim

zeitungKároly Miklós | 11. 04. 2013

 

W niedzielę 14 kwietnia br. Jego Cesarska i Królewska Mość spotka się z Jego Królewską Mością Viktorjosem Paulosigosem – królem Surmenii. Celem wizyty jest udział w uroczystościach upamiętniających siódmą rocznicę podpisania Traktatu o wzajemnym uznaniu i współpracy Królestwa Surmeńskiego oraz Cesarstwa i Królestwa Austro-Węgier z dn. 14 kwietnia 2006.

Spotkanie głów obydwu państw i Dostojnej Archont Królestwa Surmeńskiego odbędzie się w Skawii – stolicy Skawlandii. Miasto to stanowi swoisty symbol przyjaźni surmeńsko-austro-węgierskiej – zarządzane było bowiem niegdyś wspólnie przez Królestwo Surmeńskie i Monarchię.

Na stronie Surmenii podany został oficjalny plan przebiegu uroczystości:

  • 11.30 przybycie delegacji do Skawii
  • 12.00 rozpoczęcie uroczystości; przedstawienie o historii relacji surmeńsko-austo-węgierskich wystawione przez młodzież z liceum skawijskiego
  • 14.00 uroczysty obiad; rozmowy (oficjalno-nieoficjalne) delegacji
  • 16.00 wspólne oświadczenie delegacji
  • 16.30 powrót do domów

 

 

[MZ] Komunikat MSW

zeitungKároly Miklós | 01. 03. 2013

 

Zgodnie z art. 13 lit. i Ustawy Centralnej nr 67 o Cesarskich i Królewskich Instytucjach Rządowych Cesarskie i Królewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest zobowiązane do dbania o pomoc społeczną na terenie Monarchii. W związku z tym Ministerstwo zobowiązuje się do sfinansowania kursów: czytania ze zrozumieniem i prawdomówności dla Pana Józefa Kalickiego o ile tylko Pan Kalicki zechce zarejestrować się jako mieszkaniec Monarchii Austro-Węgierskiej.

Niestety dobra wola Ministerstwa jest ograniczona kwestiami prawno-terytorialnymi, które da się rozwiązać jedynie za pomocą odpowiedniego mechanizmu prawnego, jakim jest rejestracja na terenie Monarchii.

Obwieszczenie Wielkiego Ochmistrza Dworu

zeitungKároly Miklós | 27. 01. 2013

221px-Austria-Hungaria_transparency

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wielkiego Ochmistrza Dworu

Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami JŚ Aleksandra III oraz JCKM Maksymiliana Teodora I
oficjalna część uroczystości związanych z wizytą JŚ Patriarchy w Monarchii Austro-Węgierskiej
odbędzie się
dzisiaj, o godzinie 20:30, na czacie austro-węgierskim.
Link do czata/-/ Károly Miklós
Wielki Ochmistrz Dworu

[MZ] Wizyta Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w Jászfényszaru

zeitung Károly Miklós | 22. 01. 2013

 

W dniu wczorajszym Jego Cesarska i Królewska Mość Maksymilian Teodor I odwiedził miasteczko Jászfényszaru położone w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Budapesztu. Na miejscu został niezwykle entuzjastycznie przywitany przez miejscowe władze i mieszkańców miejscowości, którzy tłumnie przybyli na spotkanie z Monarchą. Jego Cesarska i Królewska Mość wysłuchał problemów jakie trapią Węgrów, żyjących na prowincji Królestwa. Mieszkańcy uskarżali się, przede wszystkim, na słabą infrastrukturę, zarówno drogową, jak i kolejową, a także na brak powszechnego dostępu do kultury na terenie ich miasteczka. Monarcha przyjął cierpliwie wszystkich, którzy chcieli podzielić się z nim tymi ważnymi informacjami i obiecał, że nie pozostawi jego poddanych samych z tymi poważnymi problemami. Mieszkańcy wyrazili też swoje zadowolenie z faktu, że pomimo wprowadzenia stanu wyjątkowego, nie odczuwają oni jego skutków, a sytuacja ogólna w kraju idzie zauważalnie ku lepszemu.

Specjalnie z okazji wizyty Jego Cesarskiej i królewskiej Mości Jászfényszaru przygotowało niezwykle bogaty program artystyczny, w którym ważny udział miała miejscowa młodzież. Zaprezentowano m. in. „Skąpca” Moliera w wykonaniu Teatru Młodzieżowego, który pomimo skromnych wydatków na kulturę w regionie, niezwykle spodobał się Monarsze, który tym bardziej utwierdził się w przekonaniu, że takie talenty wymagają szczególnego wsparcia. Jak powiedział – „Ci młodzi ludzie tworzą kulturę naszego państwa, tych ziem. Chociażby dlatego należy im się wsparcie od nas, tym Państwem z woli Ludów Monarchii rozporządzających.” Przemówienie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości spotkało się z gorącym aplauzem ze strony zebranych.

[MZ] Wizyta Jego Świątobliwości Patriarchy Rotrii w Monarchii

zeitungKároly Miklós | 24. 01. 2013

 

W dniach 26-27 stycznia 2013 roku w austro-węgierskie progi, na zaproszenie JCKM Maksymiliana Teodora I, zawita postać niebagatelna – Głowa Kościoła Rotryjskiego JŚ Aleksander III. Powodem wizyty tej znamienitej osobistości będzie bankiet wydany na jego cześć w Hofburgu. Zakończony on zostanie wręczeniem rotryjskiemu Patriarsze Orderu Maksymiliana Teodora I. Przy okazji tej wizyty Jego Świątobliwość podpisze Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Monarchią Austro-Węgierską.

Część oficjalna uroczystości odbędzie się w niedzielę 27 stycznia. Godzina i miejsce zostaną podane w późniejszym terminie.

Post Scriptum

zeitungMaksymilian Teodor I | 01. 01. 2013

 

Moi Drodzy,

Rok 2012 stał się już przeszłością, której nie mamy mocy już zmienić, chociaż byśmy tego bardzo chcieli. Było w nim wiele rzeczy, z których możemy być dumni i zadowolenie. Były również w nim błędy i nieprzyjemne sytuacje, których w przyszłości chcielibyśmy uniknąć. Sumując to wszystko możemy uznać ów rok za dobry, lub zły – i każdy zrobi to według własnego uznania.

Koniec roku i początek nowego to jednak także doskonały czas do przemyśleń; do zrobienia swoistego rachunku sumienia i sporządzenia noworocznych postanowień. Dzięki temu możemy stwierdzić, co zrobiliśmy w ubiegłych 365 dniach nie tak i wyciągnąć naukę jak postępować, by unikać niechcianych sytuacji. Również, co jest nie mniej ważne, warto abyśmy stwierdzili i podsumowali te dokonania, z których jesteśmy zadowoleni. Do nich również będziemy mogli wracać, czerpiąc ze zdobytego doświadczenia.

Planując przyszłość winniśmy brać pod uwagę lata poprzednie, a w nią samą spoglądać z nadzieją i wiarą. Mimo wszelkich obaw oraz uwidaczniających się przeszkód, należy patrzeć w przyszłość z dużą dozą optymizmu przeplatanego realizmem, który weryfikować będzie nasze plany przede wszystkim pod względem ich wykonalności. Nie bójmy się jednak mieć planów odważnych, wymagających dużej pracy i naszego zaangażowania, a także wspomnianej wcześniej nadzieji.

Niezależnie jednak do jakich wniosków dojdziemy podsumowując przeszłość oraz jakie postanowienia zrobimy na Nowy Rok, chciałbym w tym miejscu Wszystkim podziękować za pół roku zaufania oraz życia w nowej dla mnie roli, ale przede wszystkim chciałbym przeprosić za wszelkie błędy, jakie popełniłem, oraz nadzieje, które zawiodłem.

Z całego serca życzę nam Wszystkim, by w tym nowym roku, niezależnie czy jesteśmy Madziarami, czy Austriakami – abyśmy wszyscy umieli pracować dla dobra naszej Ukochanej Matki Monarchii, by wszelkie nasze sprzeczki były merytoryczne, a każdego z nas nie opuszczał dobry humor. Życzę, by ten nowy rok 2013 był lepszym, niż ów miniony.

(-) Maksymilian Teodor I, I. R., m. p.

Mowa Tronowa

zeitungMaksymilian Teodor I | 29. 12. 2012

 

An meine Völker!
Népeimhez!

Jestem kiepski w pisaniu takich odezw. Wolę mówić, ale: ad rem!

W ostatnich miesiącach mnie, jako Monarchę, spotkało wiele różnych sytuacji w życiu realnym, co przełożyło się na moją znikomą aktywność w wirtualnym świecie. W tym samym czasie Monarchię dotknął kryzys aktywności, zarówno ze strony obywateli, jak i głównego motoru państwa – mojego Rządu. Było to zrozumiałe, gdyż mieliśmy wakacje. W październiku jednak stan ten się nie poprawiał, lecz sam Prezydent Ministrów nie jest w stanie za wiele zrobić.

Kulminacyjnym momentem było zawirusowanie serwera oraz jego wyłączenie przez dostawcę usługi, co nieszczęśliwie zbiegło się z okresem przedświątecznym. Jak jednak widać – dostawca dopuścił już stronę do ponownego włączenia, z czego jestem bardzo rad.

Nie doszukuję się tutaj winnych stanu, który dzisiaj ma miejsce, a który każdy z nas obserwuje. Również ja nie pozostaję bez winy, za co korzę się przed Narodami Austro-Węgier wyrażając swoją skruchę i prosząc o przebaczenie.

Nawet w tak mało chwalebnej chwili nie może jednak zabraknąć kilku krótkich podziękowań, które chciałbym złożyć.

Na początku dziękuję Victorio Mortuusowi za nieustanne wsparcie – zwłaszcza te duchowe – oraz za czuwanie nad sprawami państwa, w tym monitorowanie sytuacji na arenie międzynarodowej, a także za pełnienie swoich obowiązków w tym okresie. Panie Prezydencie – spisał się Pan w tej nietypowej sytuacji bardzo dobrze, przejmując – właściwie – na siebie obowiązki całego mojego Rządu.

Dziękuję również Károlyemu Miklósowi za wsparcie mentalne i oferowaną pomoc i chęć działania. Tak ważne było w tym natłoku spraw realnych oraz problemów państwowych wsparcie płynące od osób, którym zależy na dobru Monarchii.

Serdeczne podziękowania składam Królestwu Surmeńskiemu, naszemu wieloletniemu partnerowi i przyjacielowi, na czele z Królem Surmenii Victorjosem Paulosigosem, za stałe zapewnienia o wsparciu i oferowanej pomocy w tych trudnych chwilach. Po raz kolejny silna Surmeńsko-Austro-Węgierska przyjaźń dała o sobie znać pokazując tym samym, że nie są konieczne po temu żadne pakty i umowy międzynarodowe. Przyjaźń tego nie potrzebuje.

Dziękuję Marcelowi Hansowi, naszemu dawnemu obywatelowi, za postawę obronną wobec Monarchii i bronienie jej terenów przed rozgrabieniem. Zapewniam w tym miejscu o wdzięczności mojej jak i Narodów Monarchii.

Dziękuję także wszystkim innym, których tutaj nie wymieniłem, a którzy nie poprzestawali wierzyć w Monarchię i nie przekreślili od razu jej istnienia. Jako Król i Cesarz wszystkie te i inne podziękowania pozostawiam w moim sercu przed Bogiem Samym. Zapewniam o pamięci i wdzięczności dla tych, którzy w tych trudnych dla nas chwilach okazali się być naszymi przyjaciółmi, ubolewającymi nad sytuacją w naszym kraju. Szczególnie jednak zapewniam o pamięci tych, którzy przygotowywali już godne pogardy plany rozszarpania ziem Austro-Wegierskich, niczym wilki przebrane w owczą skórę przyjaciół.

Dlatego z dniem dzisiejszym wprowadzam stan wyjątkowy na terenie całej Monarchii Austro-Węgierskiej na okres 30 dni. Stan ów ma na celu zapewnienie sprawnej reorganizacji Monarchii oraz jak najszybszego powrotu do dawnej aktywności naszego państwa, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Zapewniam również, jako Monarcha, że władza państwowa dołoży wszelkich starań, by obywatele odczuwali jak najmniej niedogodności, nad czym osobiście będę czuwał.

(-) Maksymilian Teodor I, I. R., m. p.

[MZ] Wizyta Kanclerza i MSZ Księstwa Sarmacji

zeitungRządowe Centrum Informacji | 10. 09. 2012

 

8 września w Wiedniu gościł Kanclerz Rządu Jego Książęcej Mości Mikołaj Arped-Muzyk oraz Minister Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji Paviel von Thorn-Broniek. Goście wylądowali na lotnisku około godziny 13. Następnie zwiedzili miasto oraz gościli w kinie „Admiral”.

O godzinie 19 w Kancelarii Prezydenta Ministrów odbyło się spotkanie z Panem Prezydentem Ministrów Victorio Mortuusem. Rozmowy trwały godzinę, a podczas dyskusji poruszono kwestię Organizacji Polskich Mikronacji, działalność na arenie międzynarodowej oraz współpracę kulturalną.