Kategoria: Monarchie Zeitung (2007-13)

ODRODZENIE MONARCHII!

My, z Bożej łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii etc, etc…, arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregencji, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda Banatu, etc. Franciszek Józef Drugi, w trosce o dobrobyt Naszych Ludów i Krajów Koronnych, a także całej Monarchii Austro-Węgierskiej, wieńcząc dzieło odbudowy Wspólnego Państwa w duchu najlepszych tradycji Monarchii Naddunajskiej, uznając chwilę tę za przełomową, podejmując ciężar dwóch koron, niniejszym, w Dniu Świętego Stefana, węgierskiego święta narodowego, nadajemy Ludom naszym niniejszą Ugodę jako gwarancję rozwoju i sukcesu Monarchii Austro-Węgierskiej. Tymi słowami Jego Cesarska i Królewska Mość Franciszek Józef II rozpoczął nową erę w dziejach Austro–Węgier — erę odrodzenia! Po miesiącach chaosu, konfliktów i niepewności, Austro–Węgry wracają do dawnej świetności! W związku z tym, apelujemy do wszystkich mieszkanek i mieszkańców Monarchii — WRACAJCIE! MATKA AUSTRIA WAS POTRZEBUJE! Kłopocki

Czytaj dalej

[MZ] Wizyta JCKM Maksymiliana Teodora I w Królestwie Surmeńskim

Károly Miklós | 11. 04. 2013   W niedzielę 14 kwietnia br. Jego Cesarska i Królewska Mość spotka się z Jego Królewską Mością Viktorjosem Paulosigosem – królem Surmenii. Celem wizyty jest udział w uroczystościach upamiętniających siódmą rocznicę podpisania Traktatu o wzajemnym uznaniu i współpracy Królestwa Surmeńskiego oraz Cesarstwa i Królestwa Austro-Węgier z dn. 14 kwietnia 2006. Spotkanie głów obydwu państw i Dostojnej Archont Królestwa Surmeńskiego odbędzie się w Skawii – stolicy Skawlandii. Miasto to stanowi swoisty symbol przyjaźni surmeńsko-austro-węgierskiej – zarządzane było bowiem niegdyś wspólnie przez Królestwo Surmeńskie i Monarchię. Na stronie Surmenii podany został oficjalny plan przebiegu uroczystości: 11.30 przybycie delegacji do Skawii 12.00 rozpoczęcie uroczystości; przedstawienie o historii relacji surmeńsko-austo-węgierskich wystawione przez młodzież z liceum skawijskiego 14.00 uroczysty obiad; rozmowy (oficjalno-nieoficjalne) delegacji 16.00 wspólne oświadczenie delegacji 16.30 powrót do domów    

Czytaj dalej

[MZ] Komunikat MSW

Károly Miklós | 01. 03. 2013   Zgodnie z art. 13 lit. i Ustawy Centralnej nr 67 o Cesarskich i Królewskich Instytucjach Rządowych Cesarskie i Królewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest zobowiązane do dbania o pomoc społeczną na terenie Monarchii. W związku z tym Ministerstwo zobowiązuje się do sfinansowania kursów: czytania ze zrozumieniem i prawdomówności dla Pana Józefa Kalickiego o ile tylko Pan Kalicki zechce zarejestrować się jako mieszkaniec Monarchii Austro-Węgierskiej. Niestety dobra wola Ministerstwa jest ograniczona kwestiami prawno-terytorialnymi, które da się rozwiązać jedynie za pomocą odpowiedniego mechanizmu prawnego, jakim jest rejestracja na terenie Monarchii.

Czytaj dalej

Obwieszczenie Wielkiego Ochmistrza Dworu

Károly Miklós | 27. 01. 2013   O B W I E S Z C Z E N I E Wielkiego Ochmistrza Dworu Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami JŚ Aleksandra III oraz JCKM Maksymiliana Teodora I oficjalna część uroczystości związanych z wizytą JŚ Patriarchy w Monarchii Austro-Węgierskiej odbędzie się dzisiaj, o godzinie 20:30, na czacie austro-węgierskim. Link do czata/-/ Károly Miklós Wielki Ochmistrz Dworu

Czytaj dalej

[MZ] Wizyta Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w Jászfényszaru

Károly Miklós | 22. 01. 2013   W dniu wczorajszym Jego Cesarska i Królewska Mość Maksymilian Teodor I odwiedził miasteczko Jászfényszaru położone w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Budapesztu. Na miejscu został niezwykle entuzjastycznie przywitany przez miejscowe władze i mieszkańców miejscowości, którzy tłumnie przybyli na spotkanie z Monarchą. Jego Cesarska i Królewska Mość wysłuchał problemów jakie trapią Węgrów, żyjących na prowincji Królestwa. Mieszkańcy uskarżali się, przede wszystkim, na słabą infrastrukturę, zarówno drogową, jak i kolejową, a także na brak powszechnego dostępu do kultury na terenie ich miasteczka. Monarcha przyjął cierpliwie wszystkich, którzy chcieli podzielić się z nim tymi ważnymi informacjami i obiecał, że nie pozostawi jego poddanych samych z tymi poważnymi problemami. Mieszkańcy wyrazili też swoje zadowolenie z faktu, że pomimo wprowadzenia stanu wyjątkowego, nie odczuwają oni jego skutków, a sytuacja ogólna w kraju idzie zauważalnie ku lepszemu. Specjalnie z okazji wizyty Jego Cesarskiej i królewskiej Mości Jászfényszaru przygotowało niezwykle bogaty program artystyczny, w którym ważny udział miała miejscowa młodzież. Zaprezentowano m. in. „Skąpca” Moliera w wykonaniu Teatru Młodzieżowego, który pomimo skromnych wydatków na kulturę w regionie, niezwykle spodobał się Monarsze, który tym bardziej utwierdził się w przekonaniu, że takie talenty wymagają szczególnego wsparcia. Jak powiedział – „Ci młodzi ludzie tworzą

Czytaj dalej

[MZ] Wizyta Jego Świątobliwości Patriarchy Rotrii w Monarchii

Károly Miklós | 24. 01. 2013   W dniach 26-27 stycznia 2013 roku w austro-węgierskie progi, na zaproszenie JCKM Maksymiliana Teodora I, zawita postać niebagatelna – Głowa Kościoła Rotryjskiego JŚ Aleksander III. Powodem wizyty tej znamienitej osobistości będzie bankiet wydany na jego cześć w Hofburgu. Zakończony on zostanie wręczeniem rotryjskiemu Patriarsze Orderu Maksymiliana Teodora I. Przy okazji tej wizyty Jego Świątobliwość podpisze Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Monarchią Austro-Węgierską. Część oficjalna uroczystości odbędzie się w niedzielę 27 stycznia. Godzina i miejsce zostaną podane w późniejszym terminie.

Czytaj dalej

Post Scriptum

Maksymilian Teodor I | 01. 01. 2013   Moi Drodzy, Rok 2012 stał się już przeszłością, której nie mamy mocy już zmienić, chociaż byśmy tego bardzo chcieli. Było w nim wiele rzeczy, z których możemy być dumni i zadowolenie. Były również w nim błędy i nieprzyjemne sytuacje, których w przyszłości chcielibyśmy uniknąć. Sumując to wszystko możemy uznać ów rok za dobry, lub zły – i każdy zrobi to według własnego uznania. Koniec roku i początek nowego to jednak także doskonały czas do przemyśleń; do zrobienia swoistego rachunku sumienia i sporządzenia noworocznych postanowień. Dzięki temu możemy stwierdzić, co zrobiliśmy w ubiegłych 365 dniach nie tak i wyciągnąć naukę jak postępować, by unikać niechcianych sytuacji. Również, co jest nie mniej ważne, warto abyśmy stwierdzili i podsumowali te dokonania, z których jesteśmy zadowoleni. Do nich również będziemy mogli wracać, czerpiąc ze zdobytego doświadczenia. Planując przyszłość winniśmy brać pod uwagę lata poprzednie, a w nią samą spoglądać z nadzieją i wiarą. Mimo wszelkich obaw oraz uwidaczniających się przeszkód, należy patrzeć w przyszłość z dużą dozą optymizmu przeplatanego realizmem, który weryfikować będzie nasze plany przede wszystkim pod względem ich wykonalności. Nie bójmy się jednak mieć planów odważnych, wymagających dużej pracy i naszego zaangażowania, a także

Czytaj dalej

Mowa Tronowa

Maksymilian Teodor I | 29. 12. 2012   An meine Völker! Népeimhez! Jestem kiepski w pisaniu takich odezw. Wolę mówić, ale: ad rem! W ostatnich miesiącach mnie, jako Monarchę, spotkało wiele różnych sytuacji w życiu realnym, co przełożyło się na moją znikomą aktywność w wirtualnym świecie. W tym samym czasie Monarchię dotknął kryzys aktywności, zarówno ze strony obywateli, jak i głównego motoru państwa – mojego Rządu. Było to zrozumiałe, gdyż mieliśmy wakacje. W październiku jednak stan ten się nie poprawiał, lecz sam Prezydent Ministrów nie jest w stanie za wiele zrobić. Kulminacyjnym momentem było zawirusowanie serwera oraz jego wyłączenie przez dostawcę usługi, co nieszczęśliwie zbiegło się z okresem przedświątecznym. Jak jednak widać – dostawca dopuścił już stronę do ponownego włączenia, z czego jestem bardzo rad. Nie doszukuję się tutaj winnych stanu, który dzisiaj ma miejsce, a który każdy z nas obserwuje. Również ja nie pozostaję bez winy, za co korzę się przed Narodami Austro-Węgier wyrażając swoją skruchę i prosząc o przebaczenie. Nawet w tak mało chwalebnej chwili nie może jednak zabraknąć kilku krótkich podziękowań, które chciałbym złożyć. Na początku dziękuję Victorio Mortuusowi za nieustanne wsparcie – zwłaszcza te duchowe – oraz za czuwanie nad sprawami państwa, w tym monitorowanie sytuacji

Czytaj dalej

[MZ] Wizyta Kanclerza i MSZ Księstwa Sarmacji

Rządowe Centrum Informacji | 10. 09. 2012   8 września w Wiedniu gościł Kanclerz Rządu Jego Książęcej Mości Mikołaj Arped-Muzyk oraz Minister Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji Paviel von Thorn-Broniek. Goście wylądowali na lotnisku około godziny 13. Następnie zwiedzili miasto oraz gościli w kinie „Admiral”. O godzinie 19 w Kancelarii Prezydenta Ministrów odbyło się spotkanie z Panem Prezydentem Ministrów Victorio Mortuusem. Rozmowy trwały godzinę, a podczas dyskusji poruszono kwestię Organizacji Polskich Mikronacji, działalność na arenie międzynarodowej oraz współpracę kulturalną.

Czytaj dalej