Kategoria: Dziennik Ustaw

TYMCZASOWA USTAWA ZASADNICZA MONARCHII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ

uchwalona dnia 10 kwietnia 2016 roku przez Radę Nadzwyczajną Preambuła My, Narody i Ludy wchodzące w skład Monarchii Austro-Węgierskiej, pragnąc udoskonalić naszą, wspólną Ojczyznę, oraz przywrócić jej ład i porządek, wprowadzamy i ustanawiamy Niniejszą Tymczasową Ustawę Zasadniczą. Rozdział I Monarchia Austro-Węgierska Art. 1. Monarchia Austro-Węgierska jest dobrem wspólnym wszystkich jej obywateli. Art. 2. 1. Monarchia Austro-Węgierska jest dualistyczną monarchią parlamentarną o charakterze federacyjnym. 2. Nazwy Monarchia Austro-Węgierska i Austro-Węgry są równoznaczne. Art. 3. Monarchia Austro-Węgierska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność, prawa człowieka i obywatela, oraz bezpieczeństwo obywateli i mieszkańców. Art. 4. 1. Monarchia Austro-Węgierska zapewnia pomoc obywatelom znajdującym się poza jej granicami za pomocą organów odpowiednich do spraw zagranicznych. 2. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Art. 5. Zakazanie jest istnienie partii i innych organizacji głoszących nienawiść rasową, narodowościową lub inną, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpłynięcia na politykę państwa. Art. 6. Monarchia Austro-Węgierska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Art. 7. Społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej, dialogu i współpracy partnerów społecznych Monarchii Austro-Węgierskiej, to podstawa ustroju gospodarczego Monarchii Austro-Węgierskiej . Art. 8. 1. Praca jest dobrem i obowiązkiem każdego obywatela Monarchii Austro-Węgierskiej.

Czytaj dalej