Nieregularnik Galicyjski, wydanie specjalne, 08.04.1918.

Debata tocząca się wokół decentralizacji i autonomizowania CK Monarchii zyskała znaczny rozdźwięk wśród ludu polskiego. Mimo, iż narażeni jesteśmy na cenzurę i krytykę na łamach niniejszego periodyku chcemy pokazać nasz punkt widzenia.

Zrównanie Galicji i Lodomerii w prawach z innymi krajami jest sprawą niecierpiącą zwłoki. Marazm wewnętrzny powoduje coraz większy niepokój na tych terenach. Nie da się ukryć, że silne tendencje niepodległościowe – WOLNA POLSKA! – są bardzo znaczne… nie da się tego ukryć. Uważamy, iż rozpad CK jest ostatecznością i czymś najgorszym! Gazeta proponuje utworzenie Państwa Polskiego na zasadach autonomicznych. Nie chcemy rozpadu na wzór Styrii. Był to krok ostateczny i niegodziwy. Dziś mocno da się odczuć brak wydolnego działania administracji. Galicja jest jednym z najbardziej zacofanych terytoriów. Sądownictwo w rozsypce, armia, która na całe szczęście broni nas jest szargana licznymi niepokojami – strach przed wojną domową, wojną samą w sobie, rozpadem Imperium. Policja, służba zdrowia itd. itd. wymieniać można wiele. Pisaliśmy już o licznych niepokojach na naszych ziemiach. Kraj Galicji i Lodomerii stoi na krawędzi rozpadu i wojny domowej. Państwowość niskiego szczebla jest w rozkładzie.

Proponujemy:

 • powstanie państwa polskiego w ramach CK, z Cesarzem – jesteśmy mu wierni na zawsze! – jako zwierzchnikiem, lecz z księciem lub osobą wyznaczoną w wyborach powszechnych, która będzie nami rządził na zasadach dziedzicznych/ lub z ustanowienia cesarskiego z poszanowaniem wyborów demokratycznych.
 • Reanimacja administracji.
 • reforma rolna, gospodarcza, sądownicza, monetarna, konstytucyjna itd.
 • modernizacja Galicji i Lodomerii
 • własnej armii, która strzec będzie granic CK.
 • Więcej dowódców nacji polskiej.
 • Parlament krajowy ze wspólnym krajowym w Wiedniu.
 • Cesarz – Pan i władca, który będzie zwierzchnikiem. Będzie głównym dowódcą armii, przed nim odpowiada administracja, w Jego imieniu wydawane są wszelkie rozkazy, wyroki etc.
 • Większego udziału Polaków w służbie Cesarstwu, w parlamencie i administracji, a także armii.
 • Wszelka wolność słowa, wyznania i przekonań.
 • Zniesienie cenzury.
 • Wprowadzenie Polskiej Partii Socjalistycznej do udziału w wyborach.

Nieregularnik Galicyjski widząc dziejową szansę popiera te postulaty. Nie chcemy rozpadu lecz ewolucji CK Monarchii.

 

Wierność swą Tobie Panie, Cesarzu Franciszku Józefie I okazujemy. Przysięgamy trwać przy Tobie na dobre i złe. Chcemy oddać się pod Twą sprawiedliwą lub karzącą rękę. Będziemy żyć i umierać z Twym imieniem na ustach. Wybacz nam te żądania, lecz są one niezbędne dla wzmocnienia CK i jej trwałości.

 

Narodowa gazeta polska, która zawsze stawała po stronie władz centralnych nie jest zdrajcą. Dla nas najważniejszy jest Cesarz i NARÓD POLSKI. Dlatego prosimy o wysłuchanie nas.

Nieregularnik Galicyjski, nr 4, R. I, 08.04.1918

Drodzy czytelnicy! W imieniu redakcji przepraszamy za długą nieobecność na rynku prasowym. Ze względu na niezależne od nas czynniki Nieregularnik został zawieszony. Dziś na szczęście reaktywujemy działalność NASZEGO POLSKIEGO NARODOWEGO GŁOSU!!! Prosimy o wyrozumiałość, śledźcie nas i czytajcie!  Jedyna taka gazeta w całym imperium!!!

Wiedeń, 03.04.1918

Informacja specjalna!!!

W dniu 3 IV 1918 r. Henryk von Groc Hrychowicz, Feldmarschalleutnant CK ogłosić samozwańczą secesję Księstwa Styrii. Ogłoszono oficjalny AKT NIEPODLEGŁOŚCI!!! Zakrywając się Stanami Generalnymi ziem styryjskich ogłoszono niepodległość.

Imperium Habsburgów zatrzęsło się posadach, gdy do Pałacu Cesarskiego doszła informacja o samozwańczej proklamacji. Jak donoszą nasi dziennikarze ludy CK są wstrząśnięte zaistniałą sytuacją. Lud Styrii zarzuca marazm i rozpad moralny Imperium. Cesarz odrzuca te uwagi, tłumacząc, iż AKT jest czynem nielegalnym. Niedomogi Imperium są przejściowe i nie świadczą o rozpadzie CK.

W imieniu gazety pragniemy poświadczyć, iż lud Polski wiernym jest swemu Cesarzowi!

Kraków, 07.04.1918,

Parlament Galicji i Lodomerii przyjął pozycję wyczekującą w sprawach jakże trudnych dla losów naszego kraju.

Czy Cesarz ogłosi akty modernizacji i przemieni wygląd naszego państwa? Redakcja otrzymała wiele listów, w których Polacy pytają: Czy w wypadku gdy Styria ogłosiła secesję Galicja będzie mogła liczyć na Akt zrównania jej w prawach z Austrią i Węgrami?

Pytania te na pozór niebezpieczne zyskują coraz większe poparcie wśród ludu polskiego. W dniu dzisiejszym ukonstytuowała się grupa robocza do spraw Galicji i Lodomerii. Według oficjalnych doniesień delegacja największych mężów naszej ziemi uda się do Cesarza prosząc go o wsparcie, radę oraz złoży mu specjalne pismo proszące o modernizację i poprawę losu mieszkańców ziem północnych . Czy jesteśmy świadkami powstania Monarchii trialistycznej?

Graz, 06.04.1918

Silne rozruchy i perturbacje społeczne. Ze względów cenzuralnych oraz bezpieczeństwa publicznego ta część artykułu nie ukaże się…

/-/ Hauptmann