Program Rządu ogłoszony, ale Tron nadal pusty!

0 Comments

W dniu wczorajszym (piątek, 10 August) urzędujący Regent, Xavery Kłopocki, przedstawił Radzie Państwa program rządu von Vihrena.

Zapowiedziano w nim m. in. organizację Kongresu Orientyki, nawiązanie stosunków dyplomatycznych z nowymi państwami, ale też kreację wydarzeń fabularnych oraz szereg nowości informatycznych. Zgodnie z Ugodą, teraz parlament podejmie decyzję o udzieleniu rządowi votum zaufania.

Nadal czekamy jednak aż Rada Państwa zajmie się kwestią wakatu na tronie Cesarskim i Królewskim – przypominamy, że nieomal dwa tygodnie temu, zaraz po swoim wyborze do parlamentu, książę pobrzeski zapowiadał że parlament zajmie się tą kwestią niezwłocznie.


Marcin Zagłoba, ambasador RON w Wiedniu

W Wiedniu zagościł kolejny gość zagraniczny – tym razem mowa o ekscelencji Marcinie Zagłobie, który akredytowany został jako ambasador Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Monarchii. Na liczne pytania naszych Czytelniczek odpowiedzieć jesteśmy zmuszeni przecząco – nie, ekscelencja Zagłoba o ile wiadomo Redakcji nie jest żonaty. Jednakowoż zanim nasze drogie Panie zaczną „przypadkiem wpadać” na pana ambasadora na Ringstrasse, spieszymy przypomnieć że jest on również duchownym kościoła rotryjskiego, więc wszelkie plany matrymonialne byłyby cokolwiek niewczesne.


Zagranicą tymczasem spora zmiana, choć o niespodziance mówić trudno. Otóż fora internetowe Bialenii, UTN i Brodrii połączyły się, i od teraz znaleźć je można pod adresem poniższym:
https://fora.nordata.net.pl

Czy to kolejna odsłona Konfederacji Amicitia, czy też jak mówią niektórzy BroBiaHassu? Osoby odpowiedzialne za to połączenie zapewniają, że tym razem jest to wspólnota czysto administracyjna, nie zaś polityczna, więc nie podąży w ślady poprzednich. Jak będzie? Czas pokaże.

Dla Wiener Zeitung

/-/ Egon Erwin Kisch

[discourse_sso_client login=’Login Through the Forum’]

Related Posts

Korona św. Wacława wierna Cesarzowi czy Radzie?

0 Comments

B. von Hesling-Targersdorf, dnia 2 kwietnia 2016 r. Ołomuniec, 02 IV MMVI Dziś, w sobotnie przedpołudnie, JE B. von Heling-Targersdorf  odebrał przysięgę wierności od wojsk zgromadzonych w Ołomuńcu. Żołnierze 100 pp z Cieszyna ,  54 pp…

Skandal na balu dobroczynnym – korespondencja z Turócszentmárton!

0 Comments

Turócszentmárton, czy też, jak mawia słowiański szczep węgierski, Turčiansky Svätý Martin, łaskawością władz węgierskich jest centrum słowackiej kultury narodowej. Jest to jedyny duży ośrodek, gdzie kształtują się zalążki słowackich elit politycznych i kulturalnych. W celu wsparcia…

[WZ] Ustrój Monarchii – pomysły.

0 Comments

Franz Josef von Habsburg | 06. 03. 2013 Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami debat o ustroju Monarchii, który na przestrzeni dziejów zmieniał się od centralizmu do dualizmu, dziś możemy uznać, że wypracowano pewien kompromis, pozwalający…