Nieregularnik Galicyjski, nr 4, R. I, 08.04.1918

0 Comments

Drodzy czytelnicy! W imieniu redakcji przepraszamy za długą nieobecność na rynku prasowym. Ze względu na niezależne od nas czynniki Nieregularnik został zawieszony. Dziś na szczęście reaktywujemy działalność NASZEGO POLSKIEGO NARODOWEGO GŁOSU!!! Prosimy o wyrozumiałość, śledźcie nas i czytajcie!  Jedyna taka gazeta w całym imperium!!!

Wiedeń, 03.04.1918

Informacja specjalna!!!

W dniu 3 IV 1918 r. Henryk von Groc Hrychowicz, Feldmarschalleutnant CK ogłosić samozwańczą secesję Księstwa Styrii. Ogłoszono oficjalny AKT NIEPODLEGŁOŚCI!!! Zakrywając się Stanami Generalnymi ziem styryjskich ogłoszono niepodległość.

Imperium Habsburgów zatrzęsło się posadach, gdy do Pałacu Cesarskiego doszła informacja o samozwańczej proklamacji. Jak donoszą nasi dziennikarze ludy CK są wstrząśnięte zaistniałą sytuacją. Lud Styrii zarzuca marazm i rozpad moralny Imperium. Cesarz odrzuca te uwagi, tłumacząc, iż AKT jest czynem nielegalnym. Niedomogi Imperium są przejściowe i nie świadczą o rozpadzie CK.

W imieniu gazety pragniemy poświadczyć, iż lud Polski wiernym jest swemu Cesarzowi!

Kraków, 07.04.1918,

Parlament Galicji i Lodomerii przyjął pozycję wyczekującą w sprawach jakże trudnych dla losów naszego kraju.

Czy Cesarz ogłosi akty modernizacji i przemieni wygląd naszego państwa? Redakcja otrzymała wiele listów, w których Polacy pytają: Czy w wypadku gdy Styria ogłosiła secesję Galicja będzie mogła liczyć na Akt zrównania jej w prawach z Austrią i Węgrami?

Pytania te na pozór niebezpieczne zyskują coraz większe poparcie wśród ludu polskiego. W dniu dzisiejszym ukonstytuowała się grupa robocza do spraw Galicji i Lodomerii. Według oficjalnych doniesień delegacja największych mężów naszej ziemi uda się do Cesarza prosząc go o wsparcie, radę oraz złoży mu specjalne pismo proszące o modernizację i poprawę losu mieszkańców ziem północnych . Czy jesteśmy świadkami powstania Monarchii trialistycznej?

Graz, 06.04.1918

Silne rozruchy i perturbacje społeczne. Ze względów cenzuralnych oraz bezpieczeństwa publicznego ta część artykułu nie ukaże się…

/-/ Hauptmann

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Nieregularnik Galicyjski, wydanie specjalne, 08.04.1918.

0 Comments

Debata tocząca się wokół decentralizacji i autonomizowania CK Monarchii zyskała znaczny rozdźwięk wśród ludu polskiego. Mimo, iż narażeni jesteśmy na cenzurę i krytykę na łamach niniejszego periodyku chcemy pokazać nasz punkt widzenia. Zrównanie Galicji i…

Przez Galicję wzdłuż i wszerz – dawne dzieje

0 Comments

Dodatek do "Nieregularnika Galicyjskiego" Kraków i okolice [caption id="" align="aligncenter" width="689"] Lata 1865-1875 , Widok z Zamku Królewskiego na Wisłę. Na horyzoncie widoczny Kopiec Kościuszki. Fot. Ignacy Krieger.[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="645"] Panorama Krakowa i…

Nieregularnik Galicyjski, numer specjalny, wydanie popołudniowe

0 Comments

Kraków, 20.03.1918. W dniu dzisiejszym na Kleparzu odnaleziono zwłoki kobiety. Ze względu na barbarzyństwo zbrodni, której dokonano gazeta nasza nie przytoczy szczegółów. Według oględzin miejscowego lekarza, kobieta miała około 20 lat, pochodzenia chłopskiego, narodowości polskiej.…