Korona św. Wacława wierna Cesarzowi czy Radzie?

0 Comments

wz-logo-stronaB. von Hesling-Targersdorf, dnia 2 kwietnia 2016 r.

Ołomuniec, 02 IV MMVI

Dziś, w sobotnie przedpołudnie, JE B. von Heling-Targersdorf  odebrał przysięgę wierności od wojsk zgromadzonych w Ołomuńcu. Żołnierze 100 pp z Cieszyna ,  54 pp z Ołomuńca, ochotnicy z pospolitego ruszenia oraz żandarmi z Wojskowego Korpusu Porządkowego złożyli  ją na wierność Radzie Nadzwyczajnej!

Popołudniu w Pałacu Arcybiskupim podobną przysięgę złożyli przedstawiciele stanów Królestwa Czeskiego,  Księstwa Cieszyńskiego, oraz obecni przedstawiciele Królestwa Galicji i Lodomerii.
Było to pierwsze publiczne wystąpienie JE B. von Heslinga-Tragersdorfa od feralnego dnia zamachu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta