Stan wojenny w Galicyi!

0 Comments

wz-logo-strona

Franz Josef von Habsburg, dnia 17-ego kwietnia 2015 r

Galicyjski wydział krajowy rozlepił już wszędzie na słupach ogłoszeniowych ulotki – stan wojenny! Na ulice wyszli żołnierze I, X i XI korpusów, głównie Landwehrzyści, ale i piechurzy – pilnują porządku, zwłaszcza w rejonie granicy północnej. wyjątkowo niepewnej w dzisiejszych czasach. W ich zadaniach pomagają im żandarmi i c. k. dyrekcye policyi we Lwowie i Krakowie.

 

Póki co nie wprowadzono jednak godziny policyjnej na terenie całego kraju, jeno w pasie przygranicznym. Wprowadzono takoż doraźne kontrole graniczne – każdy wjeżdżający do Austrji od północy cudzoziemiec musi uzyskać na najbliższym posterunku żandarmeryi visum wjazdowe. Przestrzegamy nadto ludność okoliczną, że surowo karane będą wykroczenia wszelakie, a szczególnie próby fotografowania obiektów militarnych.

 

Władze krajowe utrzymują, że obostrzenia będą stosowane zależnie od sytuacyi, nieprzerwanie wszakże obserwuje się zaostrzające się stosunki za północnym kordonem, toteż szczególnie ostry reżim panuje też w trzech twierdzach – krakowskiej, lwowskiej i przemyskiej. Parlament przyspieszył też w końcu prace nad Ustawą o c. i k. Siłach Zbrojnych – tak, aby siły te mogły pełnić swe funkcye w określonych ramach prawnych.

 

Już teraz obok informacji o stanie wojennym objawiły się plakaty zachęcające do wstąpienia w szeregi naszey dzielney armii, a okręgowe komendy pułków i korpusów jęły nabór rekrutów, którym los Ojczyzny nie pozostaje obojętnem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta