[WZ] Sylwetka kandydata – Franz Josef Erzherzog von Habsburg

0 Comments

Franz Josef von Habsburg | 20. 03. 2013

wz-logo-strona

Kandydat do Izby Delegatów Rady Państwa Franz Josef Erzherzog von Habsburg.

Szanowni Austriacy!

Zgłosiłem Jego Cesarskiej Mości swoją kandydaturę do Izby Delegatów Rady Państwa. Niezależnie od tego, jak długo trwać będzie mój mandat, zrzekam się też prawa do zasiadania w Izbie Panów, a co za tym idzie – Radzie Monarchii. Jakiś czas temu byłem skłonny założyć partię. I choć nie stało się to, to jednak – nieoficjalnie – będę startował pod szyldem Vaterländische Front – Hazafias Front. Mam nadzieję, że uda się stworzyć pod tą nazwą szerszą inicjatywę polityczną, przede wszystkim jednak chciałbym przedstawić swój program na najbliższą kadencję. Jest to program delegata, ponieważ nie zamierzam zajmować żadnego stanowiska w rządzie austriackim czy austro-węgierskim.

1. Polityka względem władz rządowych Austrii.
Jako delegat będę zabiegał o to, by powołano sprawnego i energicznego Prezydenta Ministrów JCM, który zajmie się sprawami kraju, ale przede wszystkim będzie podejmował starania na rzecz wzrostu aktywności oraz napływu mieszkańców do Austrii – tak, by byli zainteresowani działalnością w ramach tej części składowej Monarchii.

2. Polityka samorządowa.
Zamierzam doprowadzić do odwołania namiestników, którzy są dziś kompletnie nieaktywni, a nadal piastują swoje funkcje. Lepiej te funkcje powierzyć osobom młodym, które będą miały chęć i energię do działania, a ich praca winna być odpowiednio doceniana nagradzana, nie tylko przez Najjaśniejszego Pana, ale i przez Izbę Delegatów właśnie.

3. Polityka imigracyjna.
Będę prowadził biuro delegata, w którym zamierzam pomagać młodym mieszkańcom w odnalezieniu się w Monarchii. Ponadto chcę dążyć do tego, aby stworzono listę osób z odpowiednim stażem, chętnych do bycia „nauczycielami” czy też „przewodnikami” młodych osób w Austro-Węgrzech – tacy ludzie dostawaliby określone wynagrodzenie za dobrze wykonaną pracę, a każda nowa osoba mogłaby się do nich zwrócić o pomoc czy poradę. Ich praca oczywiście byłaby weryfikowana, niemniej odpowiednia weryfikacja czy wynagrodzenie winny być przedmiotem debaty parlamentarnej.

4. Dyplomacja.
Bez nowości – będę orędownikiem polityki zagranicznej zorientowanej na Ostię i Vaarland, bez zwracania uwagi na państwa, które same nie chcą być w jej centrum (jak Sarmacja czy Al Rajn) lub państwa, z którymi współpraca nic do tej pory dla nas nie wnosiła.

5. Zmiany w wyborach.
Będę dążył do tego, aby każdy kandydat w wyborach, który chce wystartować, był obowiązany nie tylko zgłosić swoją kandydaturę, ale i ogłosić ją na forum publicznym lub w prasie wraz ze swoją krótką sylwetką i programem. Oczywiście komitety wyborcze mogłyby to robić zbiorczo w imieniu kandydatów.

Moja sylwetka:
Franz Josef Erzherzog von Habsburg – austriacki poddany Jego Majestatu zamieszkały w Wiedniu, narodowość niemiecka, arcyksiążę, bezpartyjny. Monarcha austro-węgierski od 24 kwietnia 2005 roku do 3 lipca 2012 roku oraz jej założyciel; twórca stron Monarchii. Wielokrotny Minister Spraw Zagranicznych, delegat Monarchii do OPM. Feldmarschall w stanie spoczynku, właściciel Austro-Daimler AG, HofCreditAnstalt EZU, kaiserlich-königlich Internationale Eisenbahn-Schlafwagen-Gesellschaft EZU oraz Wiener Zeitung AG. Założyciel c. i k. Towarzystwa Geograficznego, k.k. ÖAC oraz Fundacji FJ II. Majątek: 6430 koron i 20 halerzy na koncie w Banku Austro-Węgierskim oraz automobil Austro-Daimler 568 (zarejestrowany w Wiedniu na nr rej. AI 1).

Bardzo serdecznie proszę państwa o głos na mnie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Pożegnanie JCKW von Salzy

0 Comments

Drodzy. Na pewno już dotarła do Was tragiczna wiadomość o przedwczesnej śmierci Marka, znanego nam wszystkim pod imieiem kardyała Andreama von Salzy, realnego brata Adrew von Habsburga. Jako że w dniu jutrzejszym ma się odbyć…

Wiedeń a świat – przegląd naszej sytuacji międzynarodowej

0 Comments

Stolice Monarchii były w swej historii siedzibami dwóch organizacji międzynarodowych. Pierwszą była Wspólnota Paktu Wiedeńskiego jako swoista opozycja wobec Organizacji Polskich Mikronacji. Drugą - Wspólnota Austro-Węgierska ze Statutem Budapeszteńskim. W przeszłości uczestniczyliśmy w pracach Forum…

Stan wojenny w Galicyi!

0 Comments

Franz Josef von Habsburg, dnia 17-ego kwietnia 2015 r Galicyjski wydział krajowy rozlepił już wszędzie na słupach ogłoszeniowych ulotki - stan wojenny! Na ulice wyszli żołnierze I, X i XI korpusów, głównie Landwehrzyści, ale i…