[MZ] Oświadczenie PM JKM

0 Comments

zeitungMaksymilian Teodor I | 17. 12. 2011

 

Budapest, December 17., 2011.

O Ś W I A D C Z E N I E

Jako Prezydent Ministrów Jego Królewskiej Mości w imieniu Krajów Korony Świętego Stefana wyrażam głębokie zaniepokojenie faktem nierównego traktowania Przedlitawii i Zalitawii przez Jego Cesarską i Królewską Mość na forum publicznym Monarchii Austro-Węgierskiej. Nie może być tak, że w sprawach ważnych dla całej Monarchii Jego Majestat zwraca się tylko do Przedlitawii, co jest naznaczone użyciem jedynie niemieckojęzycznych zwrotów. Uważam, że jest to krzywdzące dla Narodu Węgierskiego w szczególności, że Monarcha Austro-Węgierski jest Monarchą zarówno Krajów i Królestw w Radzie Państwa Reprezentowanych jak i Krajów Korony Świętego Stefana, a nie tylko jednych z nich i nie powinien o tym zapominać.

(-) Szücs Tivadar Zoltán baró
Prezydent Ministrów Jego Królewskiej Mości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta