[ML] Kellemes ünnepeket

news Maksymilian Teodor I | 24. 12. 2011

 

 

Szanowni Węgrzy,

z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkiego co najlepsze! Przede wszystkim – świąt rodzinnych, przepełnionych miłością oraz upływających w spokoju, z dala od trosk, zwad i napięć.

Wszystkiego co najlepsze życzę również wszystkim mieszkańcom naszej Monarchii. Wierzę, że w ten jedyny w roku wyjątkowy czas każdy z nas zapomni chociaż na chwilę o swoich wrogach czy też nieprzyjaciołach i pomyśli o nich jak o kimś bliskim – wszak mieszkamy w jednym kraju i każdemu zależy na jego pomyślności.

Składam również serdecznie życzenia Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, całemu Dworowi, a także Prezydentowi Ministrów, członkom Rządów i Prezydentowi Ministrów Przedlitawii pomyślności w pełnieniu powierzonych funkcji, szacunku wśród społeczeństwa oraz zaufania wśród mieszkańców.

Raz jeszcze życzę wszystkim Wesołych Świąt!
(-) Szücs Tivadar Zoltán baró

[BN] Złowróżbny sen Kasandry

Ferenc Batthyany | 23. 12. 2011

bn-logo-strona

Kryzys dotykający całą Organizacje Polskich Mikronacji nie jest zjawiskiem nowym. Od dawna wiadome było, iż w obecnym kształcie OPM dłużej funkcjonować nie może, niemniej państwa członkowskie starały się unikać tematu. Na palcach jednej ręki można zresztą policzyć państwa, których delegacje w organizacji w ogóle się odzywają. W związku z pewnymi zawirowaniami związanymi z kolejnymi sekretarzami generalnymi kryzys stał się wreszcie przedmiotem oficjalnej dyskusji w Gmachu Organizacji Polskich Mikronacji. Niestety kryzys jak każda choroba poczyniła już ogromne zniszczenia wtedy gdy był jeszcze niewidoczny, dziś już nie wystarczy, aby poszczególne delegacje państw członkowskich były bardziej aktywny. Gangrena się rozpowszechnia, dziś OPM potrzebuje poważnej operacji, a co będzie jutro ? Coraz częściej pojawiają się opinię, bardziej lub też mniej oficjalne, które postulują całkowite zlikwidowanie Organizacji Polskich Mikronacji, czy też pozbawienie jej wszelkich prerogatyw politycznych. Z pewnością organizacja dawno straciła już swój prestiż, który kiedyś niezaprzeczalnie przyciągał młode mikronacje do niej. Obecnie rządy nowo powstałych państw niezwykle rzadko wysuwają prośby o przyjęcie do organizacji. Na razie jest ona nadal wspierana przez czołowe mikronacje, lecz nie wiadomo, czy z czasem OPM nie stanie się pariasem v-świata. Wiadome jest wszystkim fakt, że federacja straciła już narząd wzroku i mowy, dobrze, że pozostał nam jeszcze słuch. Dzięki temu możemy usłyszeć propozycje dotyczące reformy OPM-u. Między innymi ta, zaproponowana przez byłego Sekretarza Generalnego diuka Kościńskiego stworzenia z organizacji bardziej „elitarnego” związku, na razie dyplomaci z dystansem odnoszą się do podobnych rewolucji. Miejmy nadzieję, że jednak w końcu państwa członkowskie ustalą poważny plan działania, byśmy nie musieli ujrzeć na ścianie napisu „Mane, tekel, fares”.

[MZ] Oświadczenie PM JKM

zeitungMaksymilian Teodor I | 17. 12. 2011

 

Budapest, December 17., 2011.

O Ś W I A D C Z E N I E

Jako Prezydent Ministrów Jego Królewskiej Mości w imieniu Krajów Korony Świętego Stefana wyrażam głębokie zaniepokojenie faktem nierównego traktowania Przedlitawii i Zalitawii przez Jego Cesarską i Królewską Mość na forum publicznym Monarchii Austro-Węgierskiej. Nie może być tak, że w sprawach ważnych dla całej Monarchii Jego Majestat zwraca się tylko do Przedlitawii, co jest naznaczone użyciem jedynie niemieckojęzycznych zwrotów. Uważam, że jest to krzywdzące dla Narodu Węgierskiego w szczególności, że Monarcha Austro-Węgierski jest Monarchą zarówno Krajów i Królestw w Radzie Państwa Reprezentowanych jak i Krajów Korony Świętego Stefana, a nie tylko jednych z nich i nie powinien o tym zapominać.

(-) Szücs Tivadar Zoltán baró
Prezydent Ministrów Jego Królewskiej Mości