Oświadczenie Ministerstwa Wojny C. i K. Rządu

0 Comments

zeitungRudolf Habsburg | 11. 07. 2011

 

OŚWIADCZENIE MINISTERSTWA WOJNY W SPRAWIE GENERALOBERSTA ANDRZEJA TRZASKI-CHOJNACKIEGO

Zapoznałem się dziś ze sprawą dotyczącą generalobersta Andrzeja Trzaski-Chojnackiego, obecnego Szefa Sztabu Generalnego Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych, ujawnioną przez redaktora Tivadar Zoltána Szücsa na łamach ostatniego numeru „Monarchie Leben”. Jestem zaskoczony tym, że mimo pełnienia tak ważnej funkcji w Monarchii Austro-Węgier, istotnej dla zachowania naszej suwerenności i niezawisłości, bezpieczeństwa naszych granic, a przede wszystkim obywateli, pełni również urząd jednego z ministrów w Rządzie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, której nie jest obywatelem. Sprawa obronności narodu to ważna sprawa, której nie należy lekceważyć. Sprawa realizacji swoich ambicji i potrzeb zawodowych na arenie mikronacyjnej nie powinna odbywać się w taki sposób, tym bardziej takim kosztem. Moim zdaniem, jak i całego Ministerstwa Wojny, generaloberst Trzaska-Chojnacki dopuścił się zaniedbania swoich obowiązków, zaszkodziwszy tym samym Cesarskim i Królewskim Siłom Zbrojnym jak i Monarchii Austro-Węgier. Ministerstwo Wojny oczekuje natychmiastowego złożenia oficjalnych wyjaśnień ze strony pana generalobersta Andrzeja Trzaski-Chojnackiego w siedzibie ministerstwa oraz na łamach „Monarchie Zeitung”. Do tego czasu wstrzymam się jeszcze z wysłaniem wniosku do Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa II o zdymisjonowanie generalobersta Andrzeja Trzaski-Chojnackiego i powołania nowego Szefa Sztabu Generalnego. Mam nadzieję, że z racji doświadczenia i umiejętności wojskowych, a także z powodu znajomości wewnętrznej struktury austro-węgierskich Sił Zbrojnych pozostanie w naszych szeregach, nie służąc już w jakikolwiek sposób innej mikronacji będąc obywatelem Monarchii Austro-Węgier, na szczeblu cywilnym ani tym bardziej wojskowym.

(-) Generaloberst und Admiral Rudolf Habsburg
Minister Wojny C. i K. Rządu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta