Informacja MSZ No.2

0 Comments

zeitungVictorio Mortuus | 29. 10. 2010

Oświadczenie Państwa Kościelnego Rotria
ws. wizyty Pana Philippa Petain w Monarchii Austro – Węgier
(z dnia 28 października 2010 r.)
Państwo Kościelne Rotria wyraża swoje ubolewanie z powodu przebiegu wizyty dotychczasowego Prefekta ds. Spraw Zagranicznych w Monarchii Austro Węgier. W imieniu Stolicy Apostolskiej pragnę oświadczyć, że pobyt Pana Petaina (zgodnie z jego pierwotną deklaracją) miał charakter wyłącznie prywatny i nie był związany jakimkolwiek poleceniem służbowym, nie można zatem przypisać jej charakteru działania organu państwa.

Z uwagi na powyższe, skandalizujące zachowanie oraz wypowiedzi nie stanowiły i nie stanowią oficjalnego stosunku Państwa Kościelnego Rotria wobec Monarchii Austro – Węgier, wobec oczywistego nadużycia wiążącego się z przekroczeniem uprawnień skutkującego znacznym uszczerbkiem w stosunkach na linii Rotria – Wiedeń z dniem dzisiejszym wobec sprawcy niechlubnego zachowania wyciągnięto surowe konsekwencje, z pozbawieniem stanowiska służbowego włącznie.

Pragnę poinformować ponadto o braku przeciwwskazań ze strony Państwa Kościelnego do wszczęcia właściwego postępowania karnego wobec sprawcy w/w czynów w Monarchii Austro-Węgier.

——————————————————————————————————————–Wien, 29. Oktober 2010

Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Monarchii Austro-Węgier
Ministerstwo Spraw Zagranicznych z aprobatą przyjęło wiadomość o wyciagnięciu konsekwencji wobec osób niekompetentnych, negatywnie wpływających na relacje austro-węgiersko-rotryjskie oraz informuje, że w wyniku zaistniałej sytuacji i podjętych kroków władze Monarchii Austro-Węgier nie widzą przeszkód, które uniemożliwiałyby polepszanie wzajemnych stosunków.

Jednocześnie ministerstwo wyraża swoje ubolewanie i zdziwienie, iż tak oburzające zachowanie wysokiego rangą urzędnika państwowego doczekało się jakiejkolwiek reakcji ze strony przełożonych dopiero po interwencji dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Monarchii Austro-Węgier.

/-/ Victorio Mortuus
Minister Spraw Zagranicznych
Monarchii Austro-Węgier

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta