Sprawozdanie z I Kongresu LPAW

0 Comments

zeitungRiccardo von Rotberg | 15. 08. 2010

 

Na dni od 1 do 7 sierpnia zwołano I Kongres Liberalnej Partii Austro-Węgier. 2 sierpnia obrady rozpoczął Riccardo von Rotberg witając członków i gości oraz zarządzając wybór Prezesa Liberalnej Partii Austro-Węgier z terminem zgłaszania kandydatur do godziny 20:00 tego samego dnia. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Riccardo von Rotberga oraz przyjęto nową osobę w poczet czlonków Liberalnej Partii Austro-Węgier – Piotra de Burga von Badena.

Po upływie czasu przeznaczonego na zabieranie kandydatur Riccardo von Rotberg zarządził głosowanie nad swoją kandydatura na Prezesa Liberalnej Partii Austro-Węgier do godziny 22:00. Oddano 3 głosy za i jeden wstrzymujący się po czym 3 sierpnia o godzinie 10:00 stwierdzono wybór Riccardo von Rotberga na Prezesa Liberalnej Partii Austro-Węgier.

Po zakończeniu głosowania zarządzono zgłaszanie propozycji zmian do statutu i programu partii oraz ich głosowanie, które miały się odbbyć w dniach od 5 do 7 sierpnia. Pierwsze propozycje przedstawil Piotr de Burg von Baden – zakładały one stworzenie stanowiska wiceprezesa i sekretarza, utworzenie sądu partyjnego oraz powołanie Gabinetu Cieni. Pomysł sądu partyjnego z racji niewielkiej liczby członków spotkał się z niechęcią. Następnie zgłoszono poprawki do programu partii dotyczące pkt. 9, 12 i 15. Autorem propozycji poprawek był Conrad von Bielendorf. W międzyczasie w poczet członków Liberalnej Partii Austro-Węgier przyjęto kolejnego nowego człona – Victorio Mortuusa, który od razu włączył się w dyskusję. Zaproponował zmiany w art. 6 statutu partii, wskazał kwestie problematyczne (art. 15 staytutu, 4 pkt. programu partii) i wyszedł z propozycja podzielenia programu na działy tematyczne. Pomysł zyskał zwolenników i powierzono stworzenie propozycji zmian tematycznie – sprawy wewnętrzne: V. Mortuus, sprawy skarbu: R. von Rotberg, kultura i sport: C. von Bielendorf. Zgłoszono jeszcze jedną propozycję programową – stworzenia stanowiska mentora dla nowych mieszkańców, ale wspólnie ustalono, że ciężar ten winien spoczywać na Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Następnie prezes partii przedstawił propozycje zmian w statucie partii, które poddał pod dyskuję. Zgłoszono projekt jednej poprawki dotyczący zmiany zapisu o kompetencjach sekretarza i wiceprezesa partii. Z uwagi na zbliżający się koniec kongresu, poddano zaprezentowane poprawki pod glosowanie. Przyjęto wszystkie jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Gabinetu Cieni. Zgłoszono dwie kandydatury – Riccardo von Rotberga i Victorio Mortuusa. Oddano dwa głosy za kandydaturą Riccardo von Rotberga, jeden za kandydaturą Victorio Mortuusa oraz dwa wstrzymujące się. Ogłoszono wybór Riccardo von Rotberga na Przewodniczącego Gabinetu Cieni. 9 sierpnia prezes Liberalnej Partii Austro-Węgier zamknął obrady I Kongresu Liberalnej Partii Austro-Węgier.

Po Kongresie Prezes Liberalnej Partii Austro-Węgier Riccardo von Rotberg powołał Gabinet Cieni pod swoim przewodnictwem:

Ministerstwo Skarbu – RICCARDO VON ROTBERG
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – PIOTR DE BURG VON BADEN
Ministerstwo Kultury i Promocji – CONRAD VON BIELENDORF
Ministerstwo Wojny – RUDOLF HABSBURG
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – VICTORIO MORTUUS

Wiceprezesem został powołany Victorio Mortuus, a sekretarzem został Piotr de Burg von Baden.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Przedlitawia i Zalitawia jednością.

0 Comments

Brosca Marika Szandor | 25. 04. 2007   Drodzy Państwo, to co czytam od jakiegoś czasu na stronie Monarchii to naprawdę napawa mnie wielkim niepokojem. Nie ma takiej możliwości by Przedlitawia i Zalitawia były sobie…

JEDER STOSS – EINS TZIPROFLOX. INTERWENCJA W BRC

0 Comments

Walter Erich Jorg | 28. 02. 2010   Walentynki, Święto Zakochanych. Ten dzień dla mieszkańców Surmenii był bardzo wyjątkowy, poza wspomnianym świętem. Rewolucjoniści na wschodzie kraju ogłosili utworzenie nowego państwa. Nazwali ją Biedną Republiką Ciprofloksji,…

Okiem kibica (nr 2)

0 Comments

Rudolf Habsburg | 20. 07. 2010   W związku z wczorajszymi problemami technicznymi, za które przepraszamy, nakład samodzielnego dodatku "Okiem kibica" do Monarchie Zeitung można przeczytać w dniu dzisiejszym. Redakcja życzy przyjemnej lektury! ------------------------------------------------------- Jest!…