Sprawozdanie z I Kongresu LPAW

0 Comments

zeitungRiccardo von Rotberg | 15. 08. 2010

 

Na dni od 1 do 7 sierpnia zwołano I Kongres Liberalnej Partii Austro-Węgier. 2 sierpnia obrady rozpoczął Riccardo von Rotberg witając członków i gości oraz zarządzając wybór Prezesa Liberalnej Partii Austro-Węgier z terminem zgłaszania kandydatur do godziny 20:00 tego samego dnia. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Riccardo von Rotberga oraz przyjęto nową osobę w poczet czlonków Liberalnej Partii Austro-Węgier – Piotra de Burga von Badena.

Po upływie czasu przeznaczonego na zabieranie kandydatur Riccardo von Rotberg zarządził głosowanie nad swoją kandydatura na Prezesa Liberalnej Partii Austro-Węgier do godziny 22:00. Oddano 3 głosy za i jeden wstrzymujący się po czym 3 sierpnia o godzinie 10:00 stwierdzono wybór Riccardo von Rotberga na Prezesa Liberalnej Partii Austro-Węgier.

Po zakończeniu głosowania zarządzono zgłaszanie propozycji zmian do statutu i programu partii oraz ich głosowanie, które miały się odbbyć w dniach od 5 do 7 sierpnia. Pierwsze propozycje przedstawil Piotr de Burg von Baden – zakładały one stworzenie stanowiska wiceprezesa i sekretarza, utworzenie sądu partyjnego oraz powołanie Gabinetu Cieni. Pomysł sądu partyjnego z racji niewielkiej liczby członków spotkał się z niechęcią. Następnie zgłoszono poprawki do programu partii dotyczące pkt. 9, 12 i 15. Autorem propozycji poprawek był Conrad von Bielendorf. W międzyczasie w poczet członków Liberalnej Partii Austro-Węgier przyjęto kolejnego nowego człona – Victorio Mortuusa, który od razu włączył się w dyskusję. Zaproponował zmiany w art. 6 statutu partii, wskazał kwestie problematyczne (art. 15 staytutu, 4 pkt. programu partii) i wyszedł z propozycja podzielenia programu na działy tematyczne. Pomysł zyskał zwolenników i powierzono stworzenie propozycji zmian tematycznie – sprawy wewnętrzne: V. Mortuus, sprawy skarbu: R. von Rotberg, kultura i sport: C. von Bielendorf. Zgłoszono jeszcze jedną propozycję programową – stworzenia stanowiska mentora dla nowych mieszkańców, ale wspólnie ustalono, że ciężar ten winien spoczywać na Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Następnie prezes partii przedstawił propozycje zmian w statucie partii, które poddał pod dyskuję. Zgłoszono projekt jednej poprawki dotyczący zmiany zapisu o kompetencjach sekretarza i wiceprezesa partii. Z uwagi na zbliżający się koniec kongresu, poddano zaprezentowane poprawki pod glosowanie. Przyjęto wszystkie jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Gabinetu Cieni. Zgłoszono dwie kandydatury – Riccardo von Rotberga i Victorio Mortuusa. Oddano dwa głosy za kandydaturą Riccardo von Rotberga, jeden za kandydaturą Victorio Mortuusa oraz dwa wstrzymujące się. Ogłoszono wybór Riccardo von Rotberga na Przewodniczącego Gabinetu Cieni. 9 sierpnia prezes Liberalnej Partii Austro-Węgier zamknął obrady I Kongresu Liberalnej Partii Austro-Węgier.

Po Kongresie Prezes Liberalnej Partii Austro-Węgier Riccardo von Rotberg powołał Gabinet Cieni pod swoim przewodnictwem:

Ministerstwo Skarbu – RICCARDO VON ROTBERG
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – PIOTR DE BURG VON BADEN
Ministerstwo Kultury i Promocji – CONRAD VON BIELENDORF
Ministerstwo Wojny – RUDOLF HABSBURG
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – VICTORIO MORTUUS

Wiceprezesem został powołany Victorio Mortuus, a sekretarzem został Piotr de Burg von Baden.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta