Stanowisko MSZ

zeitungVictorio Mortuus | 18. 08. 2008

 

Sytuacja zaistniała w Sułtanacie Al Rajn była szczegółowo obserwowana od początku przez władze Monarchii Austro-Węgier. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wiele razy podejmowało inicjatywę mającą na celu powiększenie zainteresowania tą sytuacją wśród innych państw. Jasno też sprzeciwiało się nielegalnej władzy, która objęła rządy w tym kraju.
W dobie, gdy dyplomacja staje się zapomnianym narzędziem, a na pierwszy front wysuwa się siły zbrojne, Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragnie ostro zaprotestować przeciwko jakimkolwiek działaniom zbrojnym na terenie Sułtanatu Al Rajn. Monarchia Austro-Węgier, jako Państwo Członkowskie Unii Kontynentu Wschodniego, oraz jako kraj zatroskany o sytuację międzynarodową w całości popiera rezolucję Unii Kontynentu Wschodniego w sprawie Sułtanatu Al Rajn.
Jednocześnie informuje się zarówno obywateli Monarchii jak i całą społeczność międzynarodową, iż władze Monarchii będą sprzeciwiały się jakimkolwiek formom ingerencji zbrojnej, a same do wszelkich działań wojskowych nie przystąpią.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych propaguje dyplomatyczne rozwiązanie sytuacji, a w szczególności wznowienie i wzmożenie negocjacji wraz z przedstawicielami Unii Kontynentu Wschodniego.
Władze Monarchii Austro-Węgier liczą na szeroką współpracę zarówno ze strony państw członkowskich Organizacji Polskich Mikronacji i Unii Kontynentu Wschodniego jak i Wojskowej Rady Narodowego Odrodzenia Al Rajn w celu załagodzenia wszelkich konfliktów oraz zapobieżenia wszelkim innym formom łamania prawa wewnętrznego oraz międzynarodowe

Rezolucja UKW ws. Al Rajn

zeitung

Victorio Mortuus | 16. 08. 2008

 

 

Rada Kontynentalna
Unii Kontynentu Wschodniego

Simitu, 2008 r.

Rada Kontynentalna,
Opierając się na zapisach i celach dotyczących utrzymania i propagowania międzynarodowego pokoju na Kontynencie Wschodnim i w całym mikroświecie zapisanych w Traktacie Reformującym Unię Kontynentu Wschodniego przyjętego przez Radę Kontynentalną 1 kwietnia 2008 r.,

Szanując demokratycznie i legalnie wybrane władze każdego kraju, w szczególności zaś tych krajów, które podległe są władzy samozwańczej,

Dążąc do zachowania pokoju w granicach Kontynentu Wschodniego i innych kontynentów, a także w granicach każdego państwa,

Głęboko zaniepokojona wydarzeniami w granicach Sułtanatu Al Rajn oraz oficjalnymi oświadczeniami legalnych władz tego kraju,

Ubolewając nad niepowodzeniami misji dyplomatycznych oraz propozycjami misji militarnych, które niosą za sobą śmierć, zniszczenie i klęski narodów przez nie dotkniętych,

W poszanowaniu legalnego prawa Sułtanatu Al Rajn i dążąc do jego prawowitego wykonawstwa

1) Uznaje, iż utrzymanie międzynarodowego pokoju i propagowanie dyplomatycznych rozwiązań jest nadrzędnym celem każdego państwa, w którego interesie leży dobro Sułtanatu Al Rajn,

2) Utrzymuje, iż propagowanie i poszanowanie pokoju międzynarodowego oraz wolności i praw człowieka zarówno w granicach każdego państwa jak i poza nimi jest podstawowym zadaniem krajów i organizacji międzynarodowych,

3) Wzywa Wojskową Radę Narodowego Wyzwolenia Al Rajn do ustąpienia na rzecz legalnych i prawowitych władz tego kraju, by w ten sposób zażegnać wszelkie konflikty gospodarcze i społeczne nękające to państwo,

4) Apeluje do wszystkich Państw Członkowskich Unii Kontynentu Wschodniego o podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do wykonania niniejszej rezolucji,

5) Ogłasza, iż Unia Kontynentu Wschodniego jest gotowa i chętna do współpracy dyplomatycznej i podjęcia mediacji wraz z Organizacją Polskich Mikronacji na rzecz rozwiązania konfliktów w Sułtanacie Al Rajn.