Teka Stańczyka (25 sierpnia 2008)

0 Comments

Wybory

Opublikowane w Informacje z kraju, Polityka 25 sierpień, 2008 przez: Benedykt Szujski

 

Dnia dzisiejszego Cesarz i Król Franciszek Józef II wydał postanowienie dotyczące wyborów do Zgromadzenia Parlamentarnego III kadencji, Izby Delegatów Rady Państwa V kadencji i Izby Poselskiej Sejmu III kadencji następującej treści:

” My, z Bożej Łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii etc, etc… arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregencji, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda Banatu, etc. na podstawie Ugody, Konstytucji Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych oraz Konstytucji Krajów Korony Świętego Stefana postanawiamy, co następuje:

1. Rozpisać wybory według następującego kalendarza:
a) do godziny 1930 dnia 5 września 2008 r. przyjmowane są kandydatury,
b) o godzinie 2000 dnia 5 września 2008 r. wysłane zostaną listy z kartami do głosowania, gdzie każdy będzie mógł oddać 2 głosy, w tym głos pusty, jednakże po jednym głosie na kandydata; karty należy odesłać do nadawcy
c) o godzinie 2000 dnia 7 września 2008 r. mija termin odsyłania wypełnionych kart do głosowania,
d) najdalej o godzinie 21
00 dnia 7 września 2008 r. wszystkie głosy zostaną podliczone wedle systemu “British Columbia STV” za pomocą programu “OpenSTV”, z możliwym przedłużeniem tego czasu w przypadku problemów technicznych.

2. Akt niniejszy zyskuje moc prawną z dniem ogłoszenia, jego działanie zakończy się z chwilą ogłoszenia wyników niniejszych wyborów. “

A więc Austro-Węgrzy do urn !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta