Rezolucja UKW ws. Al Rajn

0 Comments

zeitung

Victorio Mortuus | 16. 08. 2008

 

 

Rada Kontynentalna
Unii Kontynentu Wschodniego

Simitu, 2008 r.

Rada Kontynentalna,
Opierając się na zapisach i celach dotyczących utrzymania i propagowania międzynarodowego pokoju na Kontynencie Wschodnim i w całym mikroświecie zapisanych w Traktacie Reformującym Unię Kontynentu Wschodniego przyjętego przez Radę Kontynentalną 1 kwietnia 2008 r.,

Szanując demokratycznie i legalnie wybrane władze każdego kraju, w szczególności zaś tych krajów, które podległe są władzy samozwańczej,

Dążąc do zachowania pokoju w granicach Kontynentu Wschodniego i innych kontynentów, a także w granicach każdego państwa,

Głęboko zaniepokojona wydarzeniami w granicach Sułtanatu Al Rajn oraz oficjalnymi oświadczeniami legalnych władz tego kraju,

Ubolewając nad niepowodzeniami misji dyplomatycznych oraz propozycjami misji militarnych, które niosą za sobą śmierć, zniszczenie i klęski narodów przez nie dotkniętych,

W poszanowaniu legalnego prawa Sułtanatu Al Rajn i dążąc do jego prawowitego wykonawstwa

1) Uznaje, iż utrzymanie międzynarodowego pokoju i propagowanie dyplomatycznych rozwiązań jest nadrzędnym celem każdego państwa, w którego interesie leży dobro Sułtanatu Al Rajn,

2) Utrzymuje, iż propagowanie i poszanowanie pokoju międzynarodowego oraz wolności i praw człowieka zarówno w granicach każdego państwa jak i poza nimi jest podstawowym zadaniem krajów i organizacji międzynarodowych,

3) Wzywa Wojskową Radę Narodowego Wyzwolenia Al Rajn do ustąpienia na rzecz legalnych i prawowitych władz tego kraju, by w ten sposób zażegnać wszelkie konflikty gospodarcze i społeczne nękające to państwo,

4) Apeluje do wszystkich Państw Członkowskich Unii Kontynentu Wschodniego o podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do wykonania niniejszej rezolucji,

5) Ogłasza, iż Unia Kontynentu Wschodniego jest gotowa i chętna do współpracy dyplomatycznej i podjęcia mediacji wraz z Organizacją Polskich Mikronacji na rzecz rozwiązania konfliktów w Sułtanacie Al Rajn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta