Oświadczenie MSZ ws. konkordatu z Państwem Kościelnym Rotria

0 Comments

zeitung

Victorio Mortuus | 14. 07. 2008

 

 

Oświadczenie
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Monarchii Austro-Węgier
w sprawie wypowiedzenia konkordatu
pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Monarchią Austro-Węgier

 

Dnia 13 lipca 2008 roku Monarchia Austro-Węgier wypowiedziała konkordat z Państwem Kościelnym Rotria. Władze Monarchii rozważały tę możliwość już wcześniej, jednak poprzedni rząd nie zdołał poprawnie przeprowadzić procedury wypowiedzenia umowy międzynarodowej.

Konkordat z Państwem Kościelnym Rotria został wypowiedziany z kilku powodów. Pierwszym i najważniejszym z nich był brak działalności apostolskiej Państwa Kościelnego Rotria na terenie Monarchii Austro-Węgier, co dokładnie przedstawia raport sporządzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 9 lipca. Innym powodem jest wielokrotne naruszanie zapisów konkordatu przez władze Państwa Kościelnego Rotria, na co Ministerstwo Spraw Zagranicznych władzom Stolicy Apostolskiej wielokrotnie zwracało uwagę.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragnie poinformować, iż nie planuje stworzenia ani podpisania innego konkordatu z Państwem Kościelnym Rotria. Dalsze losy współpracy Monarchii Austro-Węgier ze Stolicą Apostolską nie zostały jeszcze przesądzone. O wszelkich decyzja ministerstwo będzie informować na bieżąco.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jednocześnie pragnie zwrócić uwagę na to, iż wypowiedzenie konkordatu nie było decyzją, która wymagałaby przeprowadzenia referendum. Trzeba zaznaczyć, iż obecnie Monarchia Austro-Węgier posiada ponad 400 mieszkańców z czego tylko około 10 deklaruje swoją przynależność do Kościoła Rotrio-Chrześcijańskiego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia zarówno władze Państwa Kościelnego Rotria jak i obywateli Monarchii Austro-Węgier, iż działalność apostolska oraz własności Państwa Kościelnego Rotria na terenie Monarchii nie są zagrożone.

/-/ Victorio Mortuus

Minister Spraw Zagranicznych

Monarchii Austro-Węgier

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta