I Festiwal kultury v-świata

0 Comments

zeitungVidor Simon | 13. 07. 2008

 

Drodzy Mieszkańcy i Obywatele!

W dniach od 2 do 10 sierpnia br. w Dalmencji (Trizondal, Sarmacja) odbędzie się I Festiwal kultury v-świata, w którym weźmie udział 13 państw w tym Monarchia Austro-Węgier zgodnie z moją decyzją. Podczas festiwalu przyznane zostaną nagrody w 5 organizowanych konkursach:

1)film krótkometrażowy (do 22 min. tematyka dowolna. Może to być również animacja, musical lub nagranie ze sztuki teatralnej. Film należy zamieścić na http://wrzucacz.pl/ bądź podobnym serwisie, a link do niego umieścić w e-mailu do organizatorów)

2) fotograficzny (jedna osoba może wysłać max. trzy prace)

3) na najlepszą pracę plastyczną (rysunek, malarstwo, rzeźba – wszystko, co tylko do głowy Ci wpadnie, 1 os. max. 3 prace)

4) literacki (na najlepszą prozę lub poezję, 1 os. max. 3 prace)

5) muzyczny (1 os., max. 3 utwory)

Wszelkie prace nalezy wysyłaś na maila: dalmencja@wp.pl .

Prace należy opatrzeć podpisem oraz krajem zamieszkania.

Jedna osoba może brać udział w dowolnej ilości konkursów.

Prace sprawdzane i oceniane będą przez międzynarodowe jury, składające się z ludzi sztuki i polityki.

Jeżeli mieszkaniec lub obywatel zajmie miejsce na podium rząd przewiduje atrakcyjne nagrody pieniężne.

Apeluję! Pokażmy, co potrafimy! Pokażmy nasze przywiązanie do kultury!

(-) Vidor Simon
Premier Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Dymisja Ministra Sprawiedliwości rządu Zalitawii

0 Comments

Andrej Molnar | 11. 04. 2007   Ja, obywatel Zalitawii, mieszkaniec Budapesztu, minister sprawidliwości w rządzie Miklosa Vaya oraz Victoria Mortuusa, podaję się do dymisji. Powodem takiego obrotu spraw jest moja chęć działania w sferze…

[MZ] Wizyta Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w Rotrii

0 Comments

Vidor four Simon | 25. 07. 2012   W dniach 25-26.07 Jego Cesarska i Królewska Mość będzie przebywał z wizytą zagraniczną w Państwie Kościelnym Rotria. Wizyta ma na celu pogłębienie relacji między naszymi krajami. JCKM…

Publiczna petycja do Jego Cesarskiego i Królewskiego Majestatu

0 Comments

Riccardo von Rotberg | 23. 10. 2010   Wasz Cesarski i Królewski Majestacie! W trosce o dobro i pomyślność Naszej Ojczyzny kieruję do Waszego Majestatu niemniejszą petycję. Proszę o jej pozytywne rozpatrzenie. W czwartek tj.…