Komunikat Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

0 Comments

zeitungMiklos Vay | 29. 04. 2008

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pragnie z całą stanowczością zaprzeczyć informacjom podanym przez Wiener Rundschau, jakoby dochodziło do konfliktów na linii Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Prezes Rady ministrów. Gdyby takowy konflikt istniał, to delikatnie rzecz mówiąc Premier zakończyłby współpracę z Szefem Kancelarii. Premier Monarchii Austro-Węgier jest osobą stanowczą, dbającą o interes Kraju i nie pozwoli, aby opinią Rządu targały konflikty wewnętrzne. Takie konflikty należy jak najszybciej ucinać. Rząd nie jest monolitem, nie jest zbudowany z ludzi dobieranych z klucza partyjnego, o tych samych poglądach, ale jest Rządem technokratów, specjalistów w swoich dziedzinach, jednak i swoistych wizjonerów, ludzi z pomysłem na rozwój kraju, artystów w naprawianiu i reformowaniu kraju, a jak wiadomo każdy artysta jest indywidualistą, co jest oczywistym powodem różnych opinii na temat zmian w Konstytucji Krajów Korony Św. Stefana. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wyraża oburzenie z zachowania pewnego redaktora naczelnego, który wykorzystując swoją prywatną gazetę przekazuje treści ukazujące opinii publicznej Rząd w fałszywym świetle.

(-) Miklos Vay
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta