Podział Kościoła Rotrio-Chrześcijańskiego

0 Comments

zeitungVictor I Surmun | 22. 01. 2008

 

Dekret o Podziale Kościoła Rotrio-Chrześcijańskiego
Nowa Menia, 22 stycznia 2008 AD

Ja, Victor kard. de Zepp, Patriarcha Kościoła Rotrio-Chrześcijańskiego w porozumieniu z Narodami: Surmeńskim, Tyreńskim i Austro-Węgierskim postanawiam:

Art. 1
Kościół Rotrio-Chrześcijański zostaje podzielony na:
a) Surmeński Kościół Chrześcijański na terenie Królestwa Surmeńskiego,
b) Kościół Austriacko-Katolicki na terenie Monarchii Austro-Węgier, oraz
c) Katolicki Kościół Tyrencji na terenie Konsulatu Tyrencji i Luminatu.

Art. 2
1. SKCh będzie zarządzane przez Arcydotra.
2. KAK będzie zarządzane przez Arcybiskupa.
3. KKT będzie zarządzane przez Patriarchę.

Art. 3
1. Arcydotrem SKCh zostaje Victor kard. de Zepp.
2. Wybór Arcybiskupa pozostawiam Wierzącemu Narodowi Austro-Węgierskiemu.
3. Wybór Patriarchy pozostawiam Wierzącemu Narodowi Tyreńskiemu.

Art. 4
Tracą moc wszystkie prawa Kościoła Rotrio-Crześcijańskiego, w tym tytuły kardynalskie.

Art. 5
1. Wszystkie dobra Kościelne przekazane są odpowiedniemu Kościołowi.
2. Jeżeli nie można określić odpowiedniego Kościoła, dobra zostają przekazane Państwu na którym leżą.

Art. 6
Wszystkie spory o ten dekret i sparwy związane z Kościołem będą wyjaściali: Arcydotr, Arcybiskup i Patriarcha.

Art. 7
Dekret wchodzi w zycie z chwilą ogłoszenia.

(-) Victor kard de Zepp
Patriarcha Kościoła Rotrio-Chrześcijańskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Rocznica śmierci Cesarza Franciszka Józefa I

0 Comments

Andrzej Trzaska-Chojnacki | 21. 11. 2008   Szanowni Mieszkańcy Monarchii W dniu 21 listopada 2008 r. mija 92 rocznica śmierci Cesarza Austrii i Apostolskiego Króla Węgier Franciszka Józefa I. Chcąc uczcić tą rocznicę Ministerstwo Kultury…

Oświadczenie Prezesa Liberalnej Partii Austro-Węgier

0 Comments

Riccardo von Rotberg | 21. 10. 2010   Szanowni Państwo! W ostatnim czasie doszło po raz kolejny do sytuacji, w której faktyczni wygrani w wyborach powszechnych zostają odsunięci od sprawowania władzy. Narody powierzyły służbę Monarchii…

To znowu ja

0 Comments

Hans von Lezner | 06. 04. 2007   Tutaj nic się nie dzieje. Jeszcze nie dawno sam JCKM pisał o tym, że mu konflikt między mną, a panem Vay'em nie przeszkadza. Przykro mi, że tak…