Wyniki wyborów do Izby Poselskiej

0 Comments

zeitungFranciszek Józef II | 30. 12. 2007

 

Rodacy!

Po raz pierwszy w naszej historii miałem przyjemność zarządzić wybory do Izby Poselskiej I kadencji. Przede wszystkim gratuluję Węgrom i Chorwatom, że ich kraj koronny dojrzał do tak ważnej chwili. Dziękuję byłym Premierom: grófowi de Csabathay i Panu Vay’owi, a także obecnemu: Mortuusowi za pracę we wzmacnianie aktywności i pozycji Korony Świętego Stefana. Gratuluję nowowybranym posłom. A wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Mandaty posłów Izby Poselskiej I kadencji otrzymują:

  • Fryderyk Wilhelm I arcyks. von Habsburg,
  • Otto von Rütelheld,
  • Vidor Simon.

    Z przyczyn technicznych niestety nie dysponujemy dokumentacją wyborów w procentach, mamy jednak wyniki, jakie otrzymaliśmy z oprogramowania wyborczego, które są widoczne w Postanowieniu Króla o powołaniu Izby Poselskiej Sejmu I kadencji.

    Zwycięzcom gratuluję i życzę owocnej pracy,
    (-) FJ II, I. R.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta