Unieważnienie Konkursu na Rektora Uniwersytetu Węgierskiego

zeitungVidor Simon | 31. 12. 2007

 

W związku z nikłym zainteresowaniem tak prestiżowym stanowiskiem Ministerstwo Kultury unieważnia konkurs na Rektora UW.

Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować panu hr Ervin de Csabathay, ponieważ jako jedyny zgłosił chęc prowadzenia tej szlachetnej instytucji.

Z poważaniem,
Vidor Simon

Wyniki wyborów do Izby Poselskiej

zeitungFranciszek Józef II | 30. 12. 2007

 

Rodacy!

Po raz pierwszy w naszej historii miałem przyjemność zarządzić wybory do Izby Poselskiej I kadencji. Przede wszystkim gratuluję Węgrom i Chorwatom, że ich kraj koronny dojrzał do tak ważnej chwili. Dziękuję byłym Premierom: grófowi de Csabathay i Panu Vay’owi, a także obecnemu: Mortuusowi za pracę we wzmacnianie aktywności i pozycji Korony Świętego Stefana. Gratuluję nowowybranym posłom. A wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Mandaty posłów Izby Poselskiej I kadencji otrzymują:

 • Fryderyk Wilhelm I arcyks. von Habsburg,
 • Otto von Rütelheld,
 • Vidor Simon.

  Z przyczyn technicznych niestety nie dysponujemy dokumentacją wyborów w procentach, mamy jednak wyniki, jakie otrzymaliśmy z oprogramowania wyborczego, które są widoczne w Postanowieniu Króla o powołaniu Izby Poselskiej Sejmu I kadencji.

  Zwycięzcom gratuluję i życzę owocnej pracy,
  (-) FJ II, I. R.

 

Mowa Tronowa z okazji zbliżającego się Nowego Roku

zeitungFranciszek Józef II | 30. 12. 2007

 

Rodacy!

Zwracam się do Was w chwili, gdy stary rok 2007 mija, a zaczyna się nowy, miejmy nadzieję lepszy, 2008. Dla Monarchii Austro-Węgier oznacza to również poważną poprawę naszego ustroju. Razem z przedstawicielami Austrii i Węgier myśleliśmy, co zostawić, a co zmienić. Efektem tego są nowe ważne akty prawne – Ugoda (dawny Patent Ugodowy), Konstytucje Krajów Koronnych, a także te, które w okresie przejściowym zostaną zmienione. Wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • zamiast dwóch Rządów jeden, Cesarski i Królewski,
 • Izby Rady Państwa i Sejmu będą teraz obradować wspólnie jako Zgromadzenie Parlamentarne (izby niższe) i Rada Monarchii (izby wyższe),
 • nastąpi likwidacja zupełnie niepotrzebnych Prokuratur Krajowych – zostanie Prokurator Generalny z prawem do mianowania Prokuratorów-pomocników.
 • Co 9-12 miesięcy Ugoda będzie renegocjowana przez trójkę: 1 przedstawiciel Austrii, 1 przedstawiciel Węgier, Monarcha.

  Na wprowadzenie tych zmian jest czas do 27 stycznia 2008 roku. W tym czasie zbierze się Zgromadzenie Parlamentarne, które wybierze Premiera, który powoła Rząd. Mam nadzieję, iż prawidłowo wykorzystamy te zmiany i uda się poprowadzić Monarchię ku świetlanej przyszłości. Tego właśnie życzę Wam i sobie w tym nowym roku.

  Łączę najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności w Nowym Roku,
  (-) FJ II, I. R.

 

Przyszłość to Dziś!

zeitungOtto von Rutelheld | 28. 12. 2007

 

Drodzy obywatele Przedlitawii. W związku z Naszymi problemami natury rządzącej i rzadu jako zatroskany obywatel losami naszej Monarchii pragnę po rozmowach z Wysokimi Urzędnikami Państwowymi i po uzgodnieniu z zainteresowanym przedstawić kandydaturę Jego Książęcej Wysokości Karla Gregora Habsburga-Lothringen na stanowisko Premiera Przedlitawii.
Postać tegoż polityka ma za sobą doświadczenie kierowania Państwem, które niewątpliwie przyda się w dobie reformacji struktur Państwa.
Łączymy się z Wami i pragniemy jak najszybciej przyspieszyć i wesprzeć te zmiany, które nadejdą w Państwie.

Panowie i Panie!
Przyszłość to Dziś!!!
Więc nie czekajmy- Karl Gregor Habsburg-Lothringen to Wasz Premier Naszej Monarchii.

Życzenia świąteczne

zeitungVictorio Mortuus | 24. 12. 2007

 

Obywatele! Rodacy!
Dziś dzień przez wielu tak wyczekiwany. Przez wielu tak urpagniony. Wigilia Bożego Narodzenia.
W tej szczególnej dla większości chwili w imieniu własnym oraz wszystkich Ministrów Rady Ministrów Krajów Korony Świętego Stefana pragnę złożyć obywatelom całej Monarchii Austro-Węgier życzenia pomyślności, szczęścia i zadowolenia z wykonywanej pracy, oraz siły w pracy nad potęga naszego kraju.
Pragnę złożyć życzenia Franciszkowi Józefowi II, by był oparciem dla wszystkich obywateli i aby w swych cesarsko-królewskich rękach sprawidliwie i rozważnie ważył losy zarówno nasze jak i Monarchii.
Pragnę złożyć życzenia byłemu premierowi Panu Galikowi i Jego rządowi, by pomimo odwołania dalej działali na chwałę zarówno Przedlitawii jak i całych Austro-Węgier.
Pragnę złożyć życzenia Wam, drodzy przyjaciele z Przedlitawii i bracia z Zalitawii, niech ten świąteczny czas ugasi wszelkie spory, tak aby zatarczki nigdy więcej nie miały przełożenia na osobiste i oficjalne relacje.
Pamiętajmu wszyscy, Węgrzy, Austryjacy, Chorwaci i wszyscy inni przedstawiciele ras w naszym kraju, jesteśmy obywatelami Monarchii Austro-Węgier, najwspanialszego kraju w całym mikroświecie.
Życzę Wam wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, Szampańskiego Sylwestra oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

(-)Victorio Mortuus

Święta Bożego Narodzenia

zeitungVictor I Surmun | 24. 12. 2007

 

Pan z Wami!
Dzisiaj Kościół świętuje jeden z najważniejszych dni – Święto Narodzenia Pańskiego. W tym dniu 2007 lat temu narodził się Ten na którego Prorocy i Narody czekali od wieków. Jest to wspaniały dzień w którym każdy powinien być redosny. Każdy powinien spędzieć ten dzień w gronie rodzinnym. A jaki jest sens tego święta? Prezenty, 12 potraw? Nie! Sensem tego śwęta jest przeżywanie tej tajemnicy narodzenia ze swoimi bliskimi. Pozostaje mi tylko życzyć Wam, drodzy wierni, aby te Święta były takie jakich oczekiwaliście. Amen.

(-) Victor kard. de Zepp
Patriarcha Rotrio-Chrześcijaństwa

Wszystkiego najlepszego!

zeitung Franciszek Józef II | 23. 12. 2007

 

Wien, 23.12.2007, Hofburg

An meine Volker!

Nadchodzi okres Świąt Bożego Narodzenia, czas dla wielu niezwykły i wspaniały. W związku z tym w imieniu swoim i Domu Panującego pragnę życzyć wszystkiego najlepszego mieszkańcom Monarchii Austro-Węgier. Oby Święta minęły Wam w radosnej, spokojnej atmosferze pełnej miłości i rodzinnego ciepła. Oby zwaśnieni przyjaciele podali sobie ręce. Oby Rusin bratał się z Polakiem, Czech z Niemcem, a Madziar ze Słowakiem. Oby nasze wspólne dzieło, nasze mocarstwo – Monarchia Austro-Węgier – z każdymi następnymi Świętami stawało się silniejsze, lepsze, bardziej przyjazne obywatelom. Obyśmy byli dumni z własnych dokonań. Życzę Wam również spełnienia wszelkich marzeń, tych realnych i nierealnych.

Wesołych Świąt,
(-) FJ II, I. R.

Życzenia pomyślności w dniu rocznicy

zeitungVictorio Mortuus | 22. 12. 2007

 

W tym szczególnym dniu w imieniu Rady Ministrów oraz całego narodu Krajów Korony Świętego Stefana pragnę złożyć życzenia wszelkiej pomyślności oraz dobrobytu Królestwom i Krajom w Radzie Państw Reprezentowanym,a w szczególności Austrii. Niech panowanie Habsburgów, Wam,drodzy przyjaciele,drodzy bracia i siostry w patriotyzmie, przyniesie dumę oraz cześć po wszystkie wieki wieków, oraz zapewni wspaniałą historię spisaną złotym atramentem na czcigodnych kartach Historii.
Jednocześnie pragnę złożyć życzenia Miłościwie Nam Panującemu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszkowi Józefowi II wszelkiej pomyślności, niezłomnej siły ducha by nigdy nie wątpił we wspaniałość dzieła, które stworzył oraz, a to chyba najważniejsze, by panował nam jak najdłużej i jak najwspanialej doprowadzając do świetności zarówno Austrię, Węgry jak i każdy inny region Monarchii.

Z odwiecznym szacunkiem dla przyjaciół i rodaków,
Oraz oddaniem do Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości,

(-)Victorio Mortuus
Prezes Rady Ministrów Krajów Korony Świętego Stefana

Wraz z całą Zalitawią.

Terminy konkursu na Rektora UW

zeitungVidor Simon | 18. 12. 2007

 

 

W informacji o konkursie na Rektora pojawiły się pewne niedociągnięcia, za które przepraszam.

Terminy:

15.12. – 31.12. 2007 – Zgłaszanie kandydatur do Ministra Kultury

01. 01 – 02.01 2008 – Ogłoszenie trzech zwycięzców I etapu

03.01. – 10.01 2008 – II etap

11.01 – 12.01.2008 – wybór nowego Rektora

(-) Vidor Simon
Minister Kultury Krajów Korony św. Stefana

Konkurs Ministerstwa Kultury

zeitungVidor Simon | 18. 12. 2007

 

Ministerstwo Kultury Krajów Korony św. Stefana, mając na uwadze chęć pobudzenia mieszkańców Zalitawi, ale i nie tylko zdecydowało się na rozpisanie konkursu nt. sportu.

Zasady:
– udział może wziąć każdy obywatel i mieszkaniec Monarchii,
– uczestnik wysyła pracę do Ministra Kultury*, mając do wyboru cztery tematy:
a) projekt nowego obiektu sportowego(wraz z lokalizacją oraz krótkim omówieniem celu budowy),
b) rozpisanie kampanii reklamowej promującej sport,
c) pracę pisemną(wiersz, poemat, nowela, rozprawka itd.) nt.:”Moja ulubiona dyscyplina sportu”.
d) rysunek nt.:”Moja ulubiona dyscyplina sportu”.

Prace oceniać będzie powołana do tego celu Komisja Konkursowa.

Ministerstwo Kultury przewiduje wysokie nagrody.

Prace należy nadsyłać do 31.12.2007r. Konkurs jest jednoetapowy.

Pozdrawiam,
(-) Vidor Simon
Minister Kultury Krajów Korony św. Stefana

*vidorsimon@gmail.com
C. i K. Poczta: Vidor Simon