Sprostowanie

0 Comments

zeitungOtto von Rutelheld | 29. 11. 2007

 

W informacji przekazanej do opinii publicznej dnia: 23. 11. 2007 17:02:56 można przeczytać:

„Dzięki współpracy uczonych Przedlitawii z ośrodkami badawczymi Królestwa Węgier Monarchia stoi u progu przełomu technologicznego! Elektrownie nowego typu, oparte na procesie kontrolowanej fuzji atomowej, wraz z ogólnopaństwową nad przewodnią siecią przesyłową, pozwolą wszystkim mieszkańcom Monarchii korzystać z dobrodziejstwa dostępu do taniej, czystej i bezpiecznej energii! Jednak decyzja tej doniosłości powinna, jak sądzę , zostać poddana powszechnej dyskusji. Apeluję więc do wszystkich Mieszkańców Monarchii o zabranie głosu w tej sprawie!”

Jesteśmy wysoce niezadowoleni jak Pan Premier Galik jako Szef Rządu przedstawił całą sprawę. Wiadomość opublikowana narusza prawdę, fakt, iż cała sprawa inaczej wygląda niźli ją tak jak ją przedstawił Pan Premier
Śpieszymy wytłumaczyć kilka faktów, otóż:

Nie było żadnej współpracy między naszymi krajami, pomimo iż wiele razy wychodziliśmy z propozycjami współpracy, lecz nigdy Przedlitawia nie zainteresowała się szerzej.
Jesteśmy zniesmaczeni z faktu, iż Przedlitawia, sobie przywłaszczyła cudze osiągnięcia, lecz nie o to tu chodzi.
Nie mówimy, że to nasze osiągnięcie, ponieważ ukłony składamy komu innemu. Najważniejszym faktem jest to, że owy system (samej w sobie taniej energii) został opracowany przez Ministerstwo Wojny w czasach gdy Ministrem był dziś już nieżyjący Pan von Ditrch.
Nie odpowiada nam takie zachowanie, gdzie fakty są ukrywane przed Opinią Publiczną, a tym bardziej, gdy zakłamuje się fakty.
Zalitawia jak i Przedlitawia dostały gotowy system, który miały wprowadzić i ani Zalitawia, a tym bardziej Przedlitawia nie mają prawa nazywać ich swoimi.

Z Wyrazami Szacunku
Wicepremier Krajów Korony Św. Stefana
Minister Spraw Wewnętrznych
P.o. Szefa Kancelarii Premiera
Otto von Rütelheld
24.11.2007

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta