Wyjaśnienia

0 Comments

zeitungVictorio Mortuus | 23. 10. 2007

 

W wyniku ostatnich pasunięć na terenie Państwa Kościelnego Rotrii, Rada Ministrów Krajów Korony Świętego Stefana pragnie poinformować opinię publiczną o sprzeciwie w stosunku do zatrzymania Jego Książęcej Mości Fryderyka Wilhelma I. Kraje Korony Świętego Stefana nie będąc w pisemnym porozumieniu z Państwem Kościelnym, szanują jej prawa jednakże, nie pozwolą na bezprawne aresztowanie węgierskiego obywatela oraz na naruszenie immunitetu dyplomatycznego. Dlatego też Rada Ministrów żąda NATYCHMIASTOWYCH wyjaśnień dotyczących powyższego aresztowania. W przeciwnym wypadku zostane podjęte należyte środki prawne w celu zadbania o wolność i bezpieczeństwo węgierskiego obywatela.

(-)Victorio Mortuus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta