Ubolewanie i oburzenie!

zeitung

Piotr Nieczuja Galik | 08. 09. 2007

 

Z ubolewaniem i oburzeniem przyjąłem hiobową wieść o zbrodniczym zamachu na Pana Premiera Mortuusa. Wraz z całą Przedlitawią jednoczymy się z Wami, bracia Madziarzy, w tej trudnej chwili. Wierzymy, że zbrodniczy przelew krwi będzie ukarany, a Pan Mortuus powróci do zdrowia, by nadal owocnie kierować pracą Królewskiego Węgierskiego Rządu.