Plan zmian

0 Comments

zeitungVictorio Mortuus | 13. 04. 2007

 

Szanowni obywatele Krajów Korony Św.Stefana, ogłasza się, co następuje:

1) Rząd Zalitawi zostanie utworzony z fachowców, a do czasu odnalezienia odpowiednich kandydatów stanowiska wolne(Min. Finasów, Min. Sprawiedliwości, Min. Polityki i Administracji, Min. Edukacji) obejmuję ja (tj. Victorio Mortuus)

2)Głównymi celami obecnego rządu są poniższe postulaty:
– poprawa edukacji w obrębie kraju koronnego;
– ustanowienie podatków;
– stworzenie nowych miejsc pracy oraz niezbędnych urzędów;
– stworzenie Wyższej szkoły dla Zalitawi(tj. Uniwersytetu Węgierskiego);
– udoskonalenie sądownictwa;
– wprowadzenie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń emerytalnych;
– tworzenie reklamy Krajów Korony Św. Stefana;
– udoskonalenie szaty graficznej strony Zalitawi;
– poprawienie stosunków między Zalitawią a Przedlitawią;
– stworzenie nowych pratii politycznych;
– budowa oraz prawidłowe funkcjonowanie parlamentu.

3) Powyższe punkty są tylko niewielką częścią planów poprawy gospodarczej i politycznej naszego kraju.

4) Każdy chętny, a nie mogący znaleźć odpowiedniej pracy powinien zgłaszać się do mnie.

Powyższe postanowienia będą wprowadzane stanowczo w życie, lecz bez szkody dla indywidualnego obywatela.
Z poważaniem oraz wiecznym szacunkiem
Victorio Mortuus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta