Powrót! MSZ Hans von Lezner | 08. 04. 2007

zeitungHans von Lezner | 08. 04. 2007

 

Moi Drodzy!

Hitler A-W wrócił! Zostałem wydelegowany do podpisania traktatu z A-W. Więc drżyjcie, bo powybijam rasę muzułmańską:) Żartuje….