Oświadczenie Premierów.

zeitungMiklos Vay | 05. 04. 2007

 

My, Miklos Vay (Premier Zalitawi) oraz Hans von Lezner (Premier Przedlitawi) pragniemy poinformować Opinię Publiczną, że pomimo sprzeczek, które są w kontaktach międzyludzkich rzeczą normalną, nasze stosunki są bardzo dobre. I tak jak Przed- i Zalitawia są jednością tak i my pragniemy żyć w symbiozie.

(-)Hans von Lezner
(-)Miklos Vay