Plany Rządu

0 Comments

Szymon Mendus, dnia grudzień 11 2005

Jako Kanclerz wybrany z woli narodów Cesarstwa i Królestwa, ustalam co następuje:

1. Ministrowie i urzędnicy:
Ministrem Spraw Zagranicznych mianuję: Weronique Naamah
Ministrem Sprawiedliwości mianuję: jednego z członków ZPP*
Ministrem Gospodarki mianuję: Abelarda Flicka
Ministrem Bezpieczeństwa mianuję: Katarinę Puszkinę
Prezesem Urzędu Promocji mianuję: jednego z członków ZPP*
Komisarzem Wojskowym – Heinricha Wagnera

* Wybierany jest wg zasad panujących w ZPP

2. Urzędy i ministerstwa
Urząd Pracy zostaje rozwiązany, a rozdzielanie chętnych do pracy przypada Kanclerzowi.

3. Plan pracy Rządu:

a)Ministrowie i urzędnicy podlegają bezpośrednio Cesarzowi i Kanclerzowi
b)w każdy czwartek o 20:00 do 20:30 będzie można porozmawiać z Kanclerzem lub innym wyznaczonym przez niego funkcjonariuszem państwowym na CK Czacie
c)Każde ministerstwo i urząd ma przyporządkowany adres e-mail tj.:
-Kanclerz
-MSZ
-Min. Sprawiedliwości
-Min. Gospodarki
-Min. Bezpieczeństwa
-Urząd Promocji
d)Każdy z ministrów i urzędników jest zobowiązany dostarczyć mi do 18 grudnia 2005 swój plan działań. Zawierać ma on zarówno zadania krótkofalowe (tj. do końca roku 2005) jak i długofalowe (tj. do końca kadencji Rządu)
e)Każdy z ministrów i urzędników musi przedstawić mi raport ze swej działalności. Raporty będą składane co dwa tygodnie pierwszym z nich jest termin do 31 XII
f)Każdy z ministrów i urzędników jest zobowiązany do stawienia się na posiedzeniu Rady Ministrów która będzie odbywać się co dwa tygodnie
g)Kanclerz będzie przedstawiał dokonania Rządu obywatelom w każdy ostatni dzień miesiąca począwszy od stycznia
h)Jako dni wolne od pracy Rządu zarządzam:
-23, 24, 25, grudnia
-31 grudnia
-1, 2 stycznia
i)Minister, urzędnik lub Kanclerz musi o swej nieobecności powiadomić z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem, oraz podać czas w jakim będzie on nieobecny.
j)W wyniku nie dostosowania się do tych za pierwszym razem minister lub urzędnik otrzymuje ostrzeżenie, z kolejnym niedostosowaniem otrzymuje natychmiastową dymisję bez możliwości odwołania się.
4. Zmiany na forum:
a)Dział Kancelaria CK Austro-Węgier zostaje przemianowany na Rząd Austro-Węgier
b)Zostaje utworzony dział Ambasady, gdzie będą znajdować się ambasady danego państwa

5. Ustawy i uchwalenia Parlamentu.
Planuje poddać pod głosowanie następujące ustawy:
a) Ustawa o działalności partii politycznych oraz innych organizacji społecznych
b) Ustawa o podziale administracyjnym
c) Ustawa o działalności ministerstw i Radzie Ministrów
d) Ustawa o CK Siłach Zbrojnych
e) Ustawa o ordynacji wyborczej
f) Ustawa o Obywatelach i Mieszkańcach Cesarstwa
g) Ustawa o Parlamencie
h) Kodeks Karno-Gospodarczy (mały kodeks)
i) Ustawa o działalności gospodarczej
j) Konstytucja

Z powodów osobistych w dniach 12 – 19 grudnia nie będę mógł sprawować swej funkcji (próbne matury) dlatego moim zastępcą (Wicekanclerzem) sprawującym moje obowiązki na czas mej nieobecności mianuję Katarinę Puszkinę

Przewidywana kadencja Rządu będzie trwała od 11-12-2005 do 11-03-2006

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Drodzy Obywatele, Rodacy!

0 Comments

Szymon Mendus, dnia grudzień 13 2005 Mamy już pierwsze owoce pracy naszego Rządu. Chciałbym zakomunikować iż każde ministerstwo i urząd ma swój adres e-mail który umożliwi Wam kontakt z danym ministrem i ministerstwem. Tak więc…

Odznaczenie

0 Comments

Franz Josef II, dnia grudzień 13 2005 Jako Monarcha, który żył w państwie od początku jego istnienia, muszę stwierdzić, że pomimo końcowych niepokojów ostatni CK Rząd Pana Imre Nagy'a był jak dotąd naszym najlepszym. Pragnę…

Ostrzeżenie

0 Comments

Franz Josef II, dnia listopad 15 2005 W dniu dzisiejszym miało miejsce pogwałcenie wszelkich norm kultury politycznej, a przede wszystkim konstytucji - skarbnicy podstaw funkcjonowania państwa. Otóż obywatele: August Thomas, Franciszek Wilson i być może…