C. K. Dekret nr 004 powołujący Tajną Konferencję Zarządczą

0 Comments

Franz Josef II, dnia sierpień 14 2005

Pragnę poinformować wszystkich obywateli, że z dniem dzisiejszym powołałem instytucję zwaną Tajną Konferencją Zarządczą (Geheime Regierungskonferenz). Jak sama nazwa wskazuje, jej obrady są tajne ;). Konferencja została powołana jedynie w celu omawiania najważniejszych wydarzeń w państwie i nie ma prawa sama ustanawiać nowych praw. Wszyscy Ci, którzy otrzymali wiadomość o adresie internetowym Konferencji mają zakaz informowania o nim innych osób.

Franciszek Józef II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

C. i K. Dekret o nadaniu obywatelstwa

0 Comments

Franz Josef II, dnia grudzień 28 2005 W związku ze złożeniem na moje ręce wielu wniosków o obywatelstwo naszej Monarchii, należy wprowadzić pewną selekcję. Tym dekretem postanawiam, iż: 1. Nadanie obywatelstwa ustala Dom Panujący 2.…

Powstanie

0 Comments

24.04.2005, Franz Josef II Dnia 24 kwietnia 2005 Cesarz i Król Franciszek Józef II założył od nowa Cesarstwo i Królestwo Austro-Węgier.

Zmiana na stanowisku kanclerza

0 Comments

Franz Josef II, dnia lipiec 26 2005 Informuję, że od dzisiaj rolę kanclerza pełnić będzie Jego Książęca Mość Sebastian Metternich II. Mam nadzieję, że będzie sprawował swój urząd tak dobrze, jak dokonała tego Jej Książęca…