Traktat między Gryfinlandią a Austro-Węgrami

0 Comments

Franz Josef II, dnia czerwiec 15 2005

Traktat o stosunkach dyplomatycznych między Restimorą Gryfinladzką a Cesarstwem i Królestwem Austro-Węgierskim
Art. 1

1. Strona traktatu są Restimorą Gryfinaldzką zwane dalej Gryfinlandią oraz Cesarstwem i Królestwem Austro-Węgier zwane dalej Austro-Węgrami

Art. 2

1. Gryfinlandia i Austro-Węgry pragną uroczyście nawiązać stosunki dyplomatyczne.
2. Obie strony wyrzekają się wzajemnej przemocy i zobowiązują się rozwiązywać wszystkie spory na drodze dyplomatycznej.

Art. 3

1. Przedstawicielem Gryfinlandii jest Książę Herman I Ostrowicz a Austro-Węgier wyznaczony przez Cesarza i Króla pełnomocnik.

Art. 4
Obie strony zapowiadają wzajemne uznanie oraz współpracę gospodarczą. Obie strony zapowiadają nie prowadzić antagonicznej polityki
Art.5
1. Traktat wchodzi w życiu w dniu ratyfikacji przez obie strony.
2. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w drodze notyfikacji przedstawionej drugiej stronie. Traktat traci moc po upływie trzech dni od notyfikacji.

Niżej podpisano:
Książę Gryfinlandii Herman I Ostrowicz Cesarz i król Austro-Węgier Franciszek Józef II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Plany Rządu

0 Comments

Szymon Mendus, dnia grudzień 11 2005 Jako Kanclerz wybrany z woli narodów Cesarstwa i Królestwa, ustalam co następuje: 1. Ministrowie i urzędnicy: Ministrem Spraw Zagranicznych mianuję: Weronique Naamah Ministrem Sprawiedliwości mianuję: jednego z członków ZPP*…

Orędzie Kanclerza Imre Nagy

0 Comments

Imre Nagy, dnia październik 18 2005 Jego Cesarsko-Królewska Wysokość, Narody Austro-Węgier! Dzisiejszego dnia, w tak krytycznym dla nas wszystkich momencie, wstępuje na stanowisko Kanclerza Monarchii. Nie oszukuję, trudna to dla mnie sytuacja, pełna wątpliwości i…

Dekret Cesarsko-Królewski nr 001 wprowadzający stan wyjątkowy

0 Comments

24.04.2005, Franz Josef II Obywatelki i obywatele! W związku z zaistniałą sytuacją, jaką stwarza powstanie naszego państwa jako Cesarz i Król Austro-Węgier wprowadzam stan wojenny na terenie obydwu części monarchii. Dekret ten straci moc, gdy…