Rozporządzenie MSW oraz Monarchy

0 Comments

Franz Josef II, dnia czerwiec 11 2005

Wspólnie z Panią Minister Spraw Wewnętrznych doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu z góry opracowywać kodeks karny. Kodeks będzie opracowywany na zasadzie precedensu, tzn. jeśli w jednej sprawie sądowej zapadnie dany wyrok, to w następnych sprawach zapadnie taki sam wyrok. Prawo precedensowe może ulec zmianie, jeśli uzna to za stosowne Hofrat, bądź MSW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta