Rozporządzenie MSW oraz Monarchy

0 Comments

Franz Josef II, dnia czerwiec 11 2005

Wspólnie z Panią Minister Spraw Wewnętrznych doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu z góry opracowywać kodeks karny. Kodeks będzie opracowywany na zasadzie precedensu, tzn. jeśli w jednej sprawie sądowej zapadnie dany wyrok, to w następnych sprawach zapadnie taki sam wyrok. Prawo precedensowe może ulec zmianie, jeśli uzna to za stosowne Hofrat, bądź MSW.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuły

Archiwa

Meta