Powstanie

24.04.2005, Franz Josef II

Dnia 24 kwietnia 2005 Cesarz i Król Franciszek Józef II założył od nowa Cesarstwo i Królestwo Austro-Węgier.