Dekret Cesarsko-Królewski nr 002 w sprawie dyplomatów

Franz Josef II, dnia kwiecień 24 2005

Zostało zlikwidowane forum przeznaczone dla dyplomatów na tej stronie internetowej. Nowe forum znajduje się pod adresem http://groups.yahoo.com/group/hofburg/ .