Dekret Cesarsko-Królewski nr 001 wprowadzający stan wyjątkowy

24.04.2005, Franz Josef II

Obywatelki i obywatele!
W związku z zaistniałą sytuacją, jaką stwarza powstanie naszego państwa jako Cesarz i Król Austro-Węgier wprowadzam stan wojenny na terenie obydwu części monarchii. Dekret ten straci moc, gdy pojawią się osoby godne stanowisk deputowanych do Reichstagu oraz stanowisk kanclerzy Austrii i Węgier.